Synology 标识

Synology
台湾台北市大同区 10351 长安西路 106 号 3F-3

电话:+886 2 2552 1814

www.synology.com

希捷网络存储硬盘可兼容的系统

 • DS109
 • DS210+
 • DS411+II
 • RS409
 • DS110+
 • DS210j
 • DS411j
 • RS409+
 • DS112
 • DS211
 • DS412
 • RS409RP+
 • DS1010+
 • DS211+
 • DS412+
 • RS411
 • DS109
 • DS211j
 • DS413
 • RS810+/RS810RP+
 • DS109+
 • DS212
 • DS211+
 • RS812
 • DS109j
 • DS212+
 • DS212+
 • RS812+/RS812rp+
 • DS11-j
 • DS212j
 • DS413J
 • RS812
 • DS110+
 • DS213
 • DS508
 • RS812+/RS812rp+
 • DS110J
 • DS213+
 • DS509+
 • RX4
 • DS111
 • DS213air
 • DS510
 • RX410
 • DS112
 • DS408
 • DS710+

 

 • DS112+
 • DS409
 • DS712+

 

 • DS1813+
 • DS409+
 • DS713+

 

 • DS209
 • DS410
 • DX5

 

 • DS209+
 • DS410j
 • DX510

 

 • DS209+II
 • DS411
 • DX513

 

 • DS209j
 • DS411+
 • RS212
 

 

公司价值主张

我们的目标就是提供高弹性和拥有经济效益的解决方案、顾客至上的客服,以确保消费者和企业用户都拥有多元选择。Synology 提供高性价比的方式来集中存储数据、简化数据备份、通过不同的平台来共享和同步文件、并随时访问数据。

关于 Synology 网络存储解决方案

从中小企业到个人用户,Synology 产品拥有不同的选择来满足消费者不同的需求。其产品都有相同的特点 - 安静、多功能、环保。

公司简介

群晖科技创立于 2000 年,自始便致力于打造高效能、可靠、功能丰富且绿色环保的 NAS 服务器。