Globalne obywatelstwo – sadząca kobieta

Zaangażowanie Seagate w inicjatywy UNGC i EICC

Jako lider branży firma Seagate prowadzi działalność na całym świecie, stosując ciągle dopracowywane, zrównoważone i odpowiedzialne praktyki. Kluczowymi obszarami są zasoby ludzkie, nieuciążliwie dla środowiska produkty pamięci masowej, bezpieczeństwo i higiena, ład, ochrona środowiska, zaangażowanie społeczności lokalnej itp. Seagate jest sygnatariuszem Kodeksu postępowania inicjatywy Electronic Industry Citizenship Coalition oraz United Nations Global Compact (UNGC) i popiera ich zasady i standardy.

Roczny raport inicjatywy Global Citizenship w 2013 r.

Roczny raport Global Citizenship to oficjalna aktualizacja firmy Seagate dotycząca naszych programów, postępu i priorytetów w społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ściągnij pełny raport

Społeczność lokalna

Program zaangażowania firmy Seagate w tworzenie społeczności wspiera zainteresowania pracowników w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na działania charytatywne w naszej lokalnej społeczności. Program jest również odpowiedzią na działania związane z potrzebami humanitarnymi mającymi wpływ na naszych interesariuszy.

Więcej informacji

Innowacyjne produkty ekologiczne

dominacja firmy Seagate w zakresie ochrony środowiska play Dominacja firmy Seagate w zakresie ochrony środowiska

Firma Seagate jest liderem w branży pamięci masowych w zakresie strategicznej zgodności i przejrzystości, w pełni ujawniając materiały i prowadząc zautomatyzowane ustandaryzowane raportowanie.

Obejrzyj film

Zaangażowanie w tworzenie społeczności

Program zaangażowania firmy Seagate w tworzenie społeczności dotyczy różnych interesów pracowników oraz rosnących potrzeb naszych lokalnych społeczności. Nasz program, znany pod nazwą Capacity to Care, jest zgodny z działaniami firmy Seagate mającymi na celu wspieranie zidentyfikowanych interesów pracowników, wykorzystywanie naszego połączonego wsparcia w formie finansowej, produktów i wolontariatu.

W firmie Seagate działają pracownicy zaangażowani w społeczności praktycznie we wszystkich naszych regionach. W sprawie pytań dotyczących programu Corporate Giving lub chcąc bardziej się zaangażować prosimy o kontakt z naszym zespołem.

Colorado – Longmont
Cynthia Martini
Seagate Technology
389 Disc Drive
Longmont, CO 80503

Cynthia.G.Martini@seagate.com

Europa, Bliski Wschód i Afryka
June Coates
Seagate Technology
1 Disc Drive
Springtown Industrial Estate
Londonderry, BT480BF
Northern Ireland

june.coates@seagate.com

Minnesota – Shakopee & Normandale
Lori Johnson
Seagate Technology
1280 Disc Drive
Shakopee, MN 55379

lori.johnson@seagate.com

Azja - Pacyfik
Singapur
Josephine Low
Seagate Technology International
7000 Ang Mo Kio Ave. 5
Singapore 569877

josephine.low@seagate.com

Pennsylvania – Pittsburgh
Lori Johnson
Seagate Technology
1280 Disc Drive
Shakopee, MN 55379

lori.johnson@seagate.com

Malezja
Audrey Cheah
Penang Seagate Industries (M) Sdn. Bhd.
Plot 88-A Lebuhraya Kampung Jawa
11900 Bayan Lepas
Penang, Malezja

audrey.cheah@seagate.com

Massachusetts – Shrewsbury
Lori Johnson
Seagate Technology
1280 Disc Drive
Shakopee, MN 55379

lori.johnson@seagate.com

Tajlandia
Kwanjit Sudsawad
Seagate Thailand
1627 Moo 7, Teparuk Road, Tumbol Teparuk
Amphur Muang, Samutprakarn 10270
Tajlandia

kwanjit.sudsawad@seagate.com 

Oklahoma – Oklahoma City
Seagate Technology
10200 South De Anza Boulevard
Cupertino, CA 95014

community.involvement@seagate.com

Chiny
Audrey Cheah
No. 2, Xing Chuang Er Lu,
Wuxi Export Processing Zone B
Wuxi City, Jiang Su Province, P.R. China
P.R. China, PC:  214028 

audrey.cheah@seagate.com

California – Corporate/Cupertino, Fremont, Scotts Valley i wszystkie pozostałe regiony
Seagate Technology
10200 South De Anza Boulevard
Cupertino, CA 95014

community.involvement@seagate.com

 

Kryteria finansowania i procedura składania wniosków

Gdzie koncentrują się nasze zasoby

Program Capacity to Care podkreśla cele i programy, które mają bezpośrednie przełożenie oraz bezpośrednie i natychmiastowe korzyści dla społeczności, w których prowadzimy działalność. Prośby o dofinansowanie i/lub darowizny muszą być dostosowane do jednego z czterech kluczowych obszarów aktywności.

Wolontariat stanowi priorytet w programie filantropijnym firmy Seagate i poszukujemy partnerów, którzy dają naszym pracownikom możliwość angażowania się.

Kryteria finansowania: czego poszukujemy w każdym zgłoszeniu

Aby zakwalifikować się do uczestniczenia w programie wsparcia Corporate Giving firmy Seagate organizacja non-profit powinna:

 • utrzymać program wydatków na lub poniżej poziomu 20 %;
 • demonstrować wyraźny cel i strategie oraz dysponować narzędziami umożliwiającymi pomiar, śledzenie i raportowanie wpływu wsparcia;
 • działać w promieniu 80 km tych społeczności, w których firma Seagate prowadzi znaczącą działalność;
 • posiadać status zwolnione z podatku na mocy sekcji 501(c)(3) IRC, a poza granicami USA równoważny status organizacji charytatywnej.

Ograniczenia finansowania:

 • Firma Seagate generalnie nie obsługuje organizacji pozyskujących fundusze w celu redystrybucji do innych organizacji.
 • Firma Seagate na ogół nie podejmuje wieloletnich zobowiązań względem organizacji.
 • Organizacje lub imprezy sponsorowane przez organizacje, które dopuszczają się dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, religię lub narodowość nie będą uwzględniane.
 • Firma Seagate generalnie nie finansuje partii politycznych, organizacji religijnych lub pracy, obiadów, bankietów i inne form pośredniego wsparcia, prywatnych fundacji, funduszy uposażenia lub działań funduszy kapitałowych, organizacji, których podstawową misją jest gromadzenie funduszy, grup interesu, drużyn sportowych lub wydarzeń, osób, funduszy na podróże lub projektów powiązanych z reklamą.

Procedura zgłoszenia

Wnioski o wsparcie firmy Seagate należy składać w formie listu na blankiecie organizacji. Preferowane są zgłoszenia e-mail.

Aby zgłoszenie zostało rozpatrzone musiono zawierać następujące elementy:

 • krótki opis organizacji, jej misja i liczba obsługiwanej ludności;
 • informacje wskazujące na obecną strukturę wsparcia organizacji, takie jak wykaz członków zarządu i innych ofiarodawców, którzy uznali działania organizacji za warte wsparcia finansowego;
 • kwoty pieniężne lub konkretne produkty, urządzenia i/lub usługi, których prośba dotyczy wraz z ich przeznaczeniem;
 • informacje na temat oczekiwanych wyników projektu lub programu oraz sposób mierzenia wyniku;
 • opis tego w jaki sposób organizacja, program, projekt lub impreza są zgodne z celami i priorytetami wsparcia firmy Seagate;
 • kopia pisma IRC 501(c)(3) organizacji lub inne dokumenty potwierdzające status zwolnienia z podatku.

Inne ważne informacje

 • Firma Seagate rozpatruje wnioski o darowizny i sponsoring raz na kwartał. Zgłoszenia/wnioski muszą wpłynąć przed zamknięciem kwartału (zakończenie naszych kwartałów obrotowych przypada na koniec września, grudnia, marca i czerwca). Organizacje zostaną powiadomione o statusie ich zgłoszenia przed zakończeniem następnego kwartału.
 • Zgłoszenia, które nie spełniają kryteriów finansowania lub wymagań określonych w Procedurze składania wniosków nie będą rozpatrywane.
 • Organizacje otrzymujące wsparcie firmy Seagate zostaną poproszone o przedstawienie Sprawozdania z oceny skutków po wdrożeniu lub zakończeniu programu lub wydarzenia.
 • Prosimy nie przesyłać filmów wideo, płyt CD, książek i segregatorów. Jeżeli będziemy potrzebować dodatkowych materiałów na podstawie Państwa pierwszego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem z prośbą o nie.

Kluczowe obszary

Program Capacity to Care koncentruje się na czterech kluczowych obszarach:

 • Get Smart – usprawnianie edukacji dzieci w zakresie programu STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka)
 • Tread Lightly – zmniejszenie naszego wpływu na planetę
 • Be Well – promowanie zdrowego stylu życia i dobra wśród pracowników i naszych społeczności
 • Reach Out – niesienie pomocy dla najbardziej potrzebujących

Program Capacity to Care podkreśla wolontariat pracowników, a także działania charytatywne firmy. Jest to szeroko zakrojony program, który zmienia nasze lokalne społeczności.

Część wielu obszarów wsparcia i obsługi, w które zaangażowała się firma i jej pracownicy to doradztwo i wspieranie lokalnych szkół i targów nauki, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym poprzez poprawę obiektów, programy i imprezy, przygotowywanie żywności dla głodnych, przebudowa domów, szkół i innych obiektów na obszarach niedostatecznie rozwiniętych, recykling i porządkowanie plaży, pozyskiwanie funduszy na badania nad rakiem i opieki medyczna dla potrzebujących dzieci oraz wiele innych.

Z najważniejszymi informacjami corocznego programu można zapoznać się w ukazujących się corocznie raportach Global Citizenship Reports

Środki wg kluczowych obszarów zainteresowania

W roku obrotowym 2010 programy wspierane przez Seagate na całym świecie odzwierciedlały cztery kluczowe obszary zainteresowania firmy w następującym stosunku:

Większość rozdanych środków pieniężnych firmy Seagate przekazanych w roku obrotowym 2010 r. przeznaczono na wsparcie programów podkreślających edukację, a w szczególności na programy STEM (nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę).

Ekologia to coś więcej niż dyski twarde o niskim poborze mocy

dominacja firmy Seagate w zakresie ochrony środowiska Odtwórz Dominacja firmy Seagate w zakresie ochrony środowiska

Firma Seagate jest liderem w branży pamięci masowych w zakresie strategicznej zgodności i przejrzystości, w pełni ujawniając materiały i prowadząc zautomatyzowane ustandaryzowane raportowanie.

ZOBACZ FILM WIDEO

Firma Seagate zobowiązała się jednocześnie do bycia przyjazną dla środowiska firmą technologiczną i dbania o zrównoważony rozwój. Branża doceniła nasze praktyki przyznając nam nagrody, takie jak umieszczenie na corocznej liście Data Center CRN 100 . Osiągamy to dzięki najwyższemu w branży poziomowi inwestycji i innowacji:

 • Wprowadzenie do wszystkich oferowanych dysków twardych technologii, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii, bez pogarszania wydajności, charakterystycznego dla dysków innych producentów.
 • Odważne przywództwo i szeroka wizja podczas wprowadzania zasad produkcji przyjaznych dla środowiska. Zamiast reagować na wprowadzone normy ochrony środowiska, firma Seagate utworzyła proaktywne procesy rozwoju, które wprowadzają troskę o środowisko do całego cyklu eksploatacyjnego oferowanych produktów.
 • Zawarliśmy partnerstwo z globalnymi organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska, aby zmniejszyć nasz wpływ na Ziemię.

System ujawniania pełnego składu materiałowego produktów przez firmę Seagate

Ekopraktyka

Pełna przejrzystość dokumentów to zasada wprowadzona w ramach ochrony środowiska, która dotyczy wszystkich kategorii produktów i zapewnia pełne informacje o substancjach używanych do produkcji dysków twardych w ramach całego łańcucha dostaw. Staramy się osiągnąć więcej od innych producentów. Dzięki temu wyjątkowemu podejściu w następujących raportach firma Seagate została uznana za globalnego lidera w ekologicznej produkcji:

Innowacyjne produkty ekologiczne firmy Seagate

Pamięci masowe do zastosowań korporacyjnych

Seagate®Pulsar®, Savvio®, Constellation® i Cheetah® to dyski klasy korporacyjnej, które pozwalają zmniejszyć zużycie mocy i chłodzenie aż o 92% w centrach danych dzięki technologii PowerTrim™ oraz PowerChoice™ (na żądanie). Opracowane przez firmę Seagate technologie samoszyfrowania dysków (SED) oraz technologia SecureErase™ są dostępne we wszystkich rodzinach dysków klasy korporacyjnej. Dostęp do danych może być zablokowany za pomocą jednego polecenia, dzięki czemu dyski z funkcją samoszyfrowania mogą być później bezpiecznie wykorzystane do innych celów lub użyte ponownie.

Pamięci masowe do zastosowań w komputerach stacjonarnych

Dyski twarde Barracuda® firmy Seagate łączą wiodącą w branży energooszczędność, o 20% lepszą wydajność w stosunku do dysków ekologicznych konkurencyjnych producentów oraz możliwości prostej integracji oraz przejścia na nowy format 4 K dzięki technologii Seagate SmartAlign™.

Pamięci masowe do zastosowań w komputerach przenośnych

Wszystkie dyski twarde Seagate Momentus® charakteryzują się wyjątkową energooszczędnością. Dyski samoszyfrujące z technologią Seagate Secure™ i SecureErase, w błyskawiczny sposób uniemożliwiające dostęp do danych, mogą być bezpiecznie wykorzystane później do innych celów lub ponownie używane, co pozwala wydłużyć czas eksploatacji każdego modelu.

Pamięci masowe do zastosowań w elektronice użytkowej

Produkty elektroniki użytkowej firmy Seagate umożliwiają uzyskanie niskiego poboru energii bez utraty wydajności, wywierają przy tym niewielki wpływ na środowisko. Dyski Seagate Pipeline HD® oferują najwyższą wydajność, połączoną z maksymalnym poziomem oszczędności oraz korzystnymi parametrami akustycznymi i temperatury obudowy.

Rozwiązania z dziedziny zewnętrznych pamięci masowych

Zewnętrzne pamięci masowe Seagate charakteryzują się wszystkimi zaletami pamięci dla komputerów stacjonarnych i dla laptopów. Dodatkowe przyjazne dla środowiska cechy to opakowanie skonstruowane tak, aby zminimalizować ilość odpadów i koszty paliwa, zapewnić możliwość pełnego odzysku oraz zasilacz sieciowy zgodny z normą Energy Star, który charakteryzuje się niskim poborem mocy.

Cetyfikat ISO + OHSAS

Firma Seagate wierzy, że podejście oparte na systemach zarządzania to jedyny zrównoważony sposób na utrzymywanie skutecznego programu Jakości i BHP w organizacji. Firma Seagate wykorzystuje model certyfikacji korporacyjnej, aby dostosować swoje Centra projektowe do standardów ISO 9001, a swoje zakłady produkcyjne do standardów IS0 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

ISO 9001 to uznawany na całym świecie standard zarządzania jakością w biznesie. Jego wymogi są skierowane w stronę osiągania satysfakcji klienta poprzez zapobieganie niezgodnościom na wszystkich etapach – od projektowania aż do obsługi posprzedażowej. Certyfikat ISO 9000 ma na celu zaprezentowanie naszym klientom możliwości i służy jako mechanizm do wewnętrznych ulepszeń. Korzyściami uzyskania certyfikatu są większe zadowolenie klientów, wymierne cele, wyższa jakość produktów, zwiększona efektywność operacyjna, zwiększona zyskowność, a także stworzenie pola dla doskonałości. Poniższe łącza prowadzą do certyfikatów ISO 9000 uzyskanych przez firmę Seagate.

Strona Azji Data przyznania certyfikatu Łącze do certyfikatu
SuZhou, Chiny 2008 Certyfikat
Wuxi, Chiny 1996 Certyfikat
Johor, Malezja 2009 Certyfikat
Penang, Malezja 1993 Certyfikat
Science Park, Singapur 1993 Certyfikat
Woodlands, Singapur 1993 Certyfikat
Korat, Tajlandia 1996 Certyfikat
Teparuk, Tajlandia 1992 Certyfikat
Strona US/UK Data przyznania certyfikatu Łącze do certyfikatu
Cupertino, CA, US 1999 Certyfikat
Springtown, Irlandia Płn. 1995 Certyfikat
Fremont, CA, USA 1991 Certyfikat
Longmont, CO, USA 2001 Certyfikat
Bloomington, MN, USA 1993 Certyfikat
Shakopee, MN, USA 1993 Certyfikat

ISO 14001 jest uznaną na świecie normą w systemie zarządzania środowiskowego, której założeniem jest wspomaganie firm we wdrażaniu systemu zarządzania w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko naturalne, ciągłego ulepszania swoich działań w dziedzinie środowiska, przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich obowiązujących przepisów. Poniższe łącza prowadzą do certyfikatów ISO14001 uzyskanych przez firmę Seagate, prosimy kliknąć łącza:

Strona Azji Data przyznania certyfikatu Łącze do certyfikatu
SuZhou, Chiny 2007 Certyfikat
Wuxi, Chiny 2001 Certyfikat
Johor, Malezja 2009 Certyfikat
Penang, Malezja 2001 Certyfikat
Woodlands, Singapur 1998 Certyfikat
Korat, Tajlandia 1997 Certyfikat
Teparuk, Tajlandia 1997 Certyfikat
Strona US/UK Data przyznania certyfikatu Łącze do certyfikatu
Cupertino, CA, US 1997 Certyfikat
Springtown, Irlandia Płn. 2003 Certyfikat
Bloomington, MN, USA 2002 Certyfikat

OHSAS 18001 to podobna norma, która skupia się na systemie zarządzania organizacją w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mająca na celu kontrolę zagrożenia zdrowia i ryzyka zawodowego, przy jednoczesnym wspieraniu ulepszania oraz zgodności z wymogami prawnymi. Niniejszy certyfikat, który dostarcza strona trzecia, stanowi dla zainteresowanych stron dowód, że przedsiębiorstwo wdrożyło system skutecznego zarządzania aspektami BHP i ochrony środowiska w działalności organizacji. Wszystkie zakłady produkcyjne firmy Seagate posiadają certyfikat zgodności z normą ISO14001:2004 i OHSAS18001:2007. Poniższe łącza prowadzą do certyfikatów ISO18001 uzyskanych przez firmę Seagate:

Strona Azji Data przyznania certyfikatu Łącze do certyfikatu
SuZhou, Chiny 2007 Certyfikat
Wuxi, Chiny 2001 Certyfikat
Johor, Malezja 2009 Certyfikat
Penang, Malezja 2003 Certyfikat
Woodlands, Singapur 2000 Certyfikat
Korat, Tajlandia 2005 Certyfikat
Teparuk, Tajlandia 2005 Certyfikat
Strona US/UK Data przyznania certyfikatu Łącze do certyfikatu
Cupertino, CA, US 2000 Certyfikat
Springtown, Irlandia Płn. 2003 Certyfikat
Bloomington, MN, USA 2002 Certyfikat

Łańcuch dostaw


 

Ujawnienie ustawy California Supply Chain Transparency Act

1 stycznia 2012 roku, w Kalifornii, wchodzi w życie ustawa California Supply Chain Transparency Act z 2010 r. (SB 657) . Ustawa zwiększa ilość i przejrzystość udostępnianych przez producentów i sprzedawców konsumentom informacji o staraniach na rzecz rozwiązania kwestii niewolnictwa i handlu ludźmi w całym ich łańcuchu dostaw.

Wierzymy, że każdy pracownik ma prawo do dobrowolnego zatrudnienia, otoczenia pracy wolnego od niezgodnego z prawem molestowania i dyskryminacji, i dołączania do lub bycia reprezentowanym przez rady robotnicze i związki zawodowe, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nasze ustalone zasady, w tym nasza Polityka praw człowieka oraz Kodeks postępowania i etyki w biznesie przekazują pracowników firmy Seagate i innym zainteresowanym stanowisko i oczekiwania firmy pod kątem zgodności. Zgodność pracownika z Kodeksem postępowania i etyki w biznesie firmy Seagate i innymi zasadami firmy są egzekwowane przez naszą globalną politykę Human Resources l Coaching and Discipline Policy.

Współpracujemy ze światowymi koncernami dostarczającymi produkty, materiały i usługi. Firma Seagate kładzie nacisk na założenia Kodeksu organizacji Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) i przyjęła go jako jego swój kodeks postępowania dla dostawców. Od pięciu lat współpracujemy z dostawcami w zakresie wprowadzania odpowiedzialnych i zrównoważonych praktyk biznesowych, które są zgodne z normami Kodeksu stanowiącymi o unikaniu zatrudniania nieletnich i pracy przymusowej.

Podstawy zarządzania łańcuchem dostaw Seagate, zgodne z wytycznymi EICC, obejmują:


 

Szkolenia pracowników odpowiedzialnych za zamówienia

 • Stale kształcimy pracowników uczestniczących w zarządzaniu łańcuchem dostaw odnośnie Kodeksu, za pomocą wewnętrznie opracowanego materiału oraz kursu EICC, który zawiera treści dotyczące zatrudniania nieletnich, pracy przymusowej i niewolnictwa.
 • Niedawno wprowadziliśmy kurs e-learningowy opracowany przez Globalną Inicjatywę ONZ w sprawie walki z handlem ludźmi (United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking – UN.GIFT) i zakończeniem handlu ludźmi teraz (End Human Trafficking Now – EHTN!) w sprawie handlu ludźmi.


 

Umowy z Dostawcami

 • Dostawcy zobowiązani są przyjąć do wiadomości i działać zgodnie z wymaganiami Kodeksu, które zabraniają zatrudniania nieletnich i pracy przymusowej.
 • Wymagamy od dostawców poświadczenia zgodności z Polityką Seagate w zakresie pozyskiwania minerałów konfliktowych, który zakazuje stosowania cyny, wolframu, tantalu lub złota ze źródeł, których łańcuch dostaw – aż do kopalni, z których pochodzą minerały wykorzystywane do produkcji tych metali – przyczynia się do łamania praw człowieka w Demokratycznej Republice Konga lub krajach sąsiednich.


 

Budowanie potencjału Dostawcy

Kluczowi dostawcy* zostali przeszkoleni przez Menedżerów firmy Seagate ds. Towarów w zakresie wymagań Kodeksu, korzystając z wewnętrznie opracowanych materiałów. Dostawcy ci są zobowiązani wykorzystywać przeszkolenie w swoich organizacjach w celu rozwijania świadomości oraz zachowania zgodności z Kodeksem. Ukończenie szkolenia jest śledzone przez narzędzie Compliance Manager.


 

Ocena ryzyka Dostawcy

Kluczowi dostawcy* mają obowiązek wypełnić kwestionariusz samooceny EICC, który służy jako narzędzie do oceny ryzyka w celu identyfikacji luk w ​​programach w zakresie zgodności dostawców z Kodeksem. Względem takich dostawców podejmowane są działania następcze w celu opracowania planów działań naprawczych zmierzających do rozwiązania kwestii różnic.


 

Kontrole dostawców

Zgodność Dostawcy jest okresowo sprawdzana za pomocą zewnętrznego Zatwierdzonego Procesu Audytowego (VAP) organizacji EICC. Takie zapowiedziane kontrole oceniają zgodność z Kodeksem i lokalnymi przepisami i obejmują ocenę pod kątem zatrudniania nieletnich i pracy przymusowej.

*Kluczowi dostawcy są definiowani przy użyciu wewnętrznej matrycy. Po zastosowaniu naszych kryteriów lista zawiera 80% bezpośrednich dostawców; dostawców zakontraktowanych na świadczenie usług lub dostarczania materiałów dla potrzeby gotowych wyrobów lub usług firmy Seagate i innych, którzy wykorzystują pracowników zagranicznych i imigrantów.


 

Założenia polityki firmy Seagate w zakresie minerałów konfliktowych

Jako członek Electronics Industry Citizenship Coalition, firma Seagate angażuje się na rzecz globalnej odpowiedzialności społecznej. Zgodnie z Kodeksem postępowania EICC, Seagate zakazuje stosowania cyny, wolframu, tantalu i złota w produktach, których łańcuchy dostawy przyczyniają się do łamania praw człowieka w Demokratycznej Republice Konga i krajach sąsiednich. Zasoby pozyskiwane w DRK lub krajach sąsiednich w sposób bezkonfliktowy są dopuszczalne.

Seagate oczekuje od swoich dostawców wdrażania polityki i skutecznej kontroli swojego łańcucha dostaw zgodnie z niniejszym zakazem. Dostawca będzie przestrzegać wytycznych Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, wyd. drugie (dostępne tutaj: http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf).
Oświadczenie udziałowców w sprawie minerałów konfliktowych


 

Zróżnicowanie dostawców

Prowadząc główne działania w sześciu krajach w Ameryce Północnej, Azji i Europie, Seagate charakteryzuje duże zróżnicowanie wśród swoich pracowników na całym świecie, swoich lokalnych społeczności i globalnej bazy klientów.

Seagate kładzie nacisk na zróżnicowanie wśród swoich pracowników, odzwierciedlając swoich zewnętrznych udziałowców. Firma zobowiązuje się stwarzać środowisko, które zapewnia integrację i wsparcie i w którym wszyscy pracownicy będą doceniani i otrzymają możliwość pełnego uczestnictwa w doświadczeniu zatrudnienia w firmie Seagate.

Seagate wspiera również zróżnicowanie w swojej bazy dostawców. Seagate uznaje wartość i moc nabywczą, które są osiągane za pośrednictwem przedsiębiorstw i firm należących do mniejszości. Seagate zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym zróżnicowanych dostawców na terenie Stanów Zjednoczonych, w tym firmy należące do i prowadzone przez mniejszości, kobiety, gejów i lesbijki oraz weteranów, a także małe firmy zlokalizowane w historycznie niewykorzystanych obszarach gospodarczych.

Seagate zawiera umowy z różnymi dostawcami, którzy zakwalifikują się oraz są w stanie skutecznie konkurować na rzecz działalności Seagate. Seagate uzyskuje dostęp do rozwiązań, które spełniają wymagania swoich klientów i posiada dodatkowe źródła wysokiej jakości towarów i usług. Zróżnicowani dostawcy otrzymują możliwości rozwoju swoich przedsiębiorstw i tworzenia nowych miejsc pracy, które z kolei umacniają społeczności, w których Seagate prowadzi działalność.

Seagate rekomenduje także, aby dostawcy ze Stanów Zjednoczonych korzystali ze zróżnicowanej bazy dostaw w swoich procedurach przetargowych.