Seagate Technology finalizuje przejęcie Maxtor Corporation

May 22, 2006

SCOTTS VALLEY, Kalifornia - Integracja zasadniczo zakończy się na początku roku kalendarzowego 2007
Potwierdzono wzrost zysku na akcję (EPS) o 10–20%

Firma Seagate Technology (NYSE: STX) ogłosiła dzisiaj zakończenie przejęcia firmy Maxtor Corporation. Połączone firmy zachowają nazwę Seagate i nadal będą występować na giełdzie New York Stock Exchange jako „STX”. Akcje firmy Maxtor zostały wycofane z giełdy New York Stock Exchange.

Całkowite zakończenie integracji wcześniejszych działań firmy Maxtor w ramach firmy Seagate jest oczekiwane na początku roku 2007. Spodziewany jest wzrost zysku na jedną akcję (EPS) o 10 do 20% po pierwszym roku połączonych działań.

„To ważny moment dla firmy Seagate i naszej branży” – powiedział Bill Watkins, prezes i CEO firmy Seagate. „Popyt na urządzenia pamięci masowych osiągnął rekordowy poziom i nadal rośnie. Przez ostatnie dwadzieścia lat trwała komputeryzacja miejsc pracy. W najbliższej dekadzie nastąpi komputeryzacja stylu życia. Wierzymy, że w wyniku tego przejęcia firma Seagate zwiększyła skalę i możliwości kierowania rozwojem technologicznym, a także przyspieszenia dostaw szerokiego zakresu różnorodnych produktów i ekonomicznych rozwiązań dla rosnącej grupy klientów.”

„Nasze zespoły integracyjne poczyniły ogromne postępy w zakresie realizacji wymagań klientów, zapewnienia ciągłości dostaw, optymalizacji procesów i wydajności produkcji oraz planowania wykorzystania siły roboczej.” – powiedział Dave Wickersham, wiceprezes wykonawczy i COO. „W rezultacie uzyskaliśmy możliwość całkowitej realizacji planu integracyjnego w okresie od sześciu do dziewięciu miesięcy”.

„Mobilizujące okazały się kontakty z klientami. Jesteśmy przekonani, że połączona firma będzie im skuteczniej dostarczać lepsze produkty i usługi” – powiedział Brian Dexheimer, wiceprezes wykonawczy, dział sprzedaży globalnej i marketingu. „Nasz plan integracji został opracowany w celu zachowania poziomu przychodów poprzez przeprowadzenie płynnego przejścia klientów firmy Maxtor na produkty firmy Seagate i spełnienie wymagań naszej połączonej bazy klientów w zakresie produktów, dostaw, jakości i cen.”

Firma Seagate ocenia, że około 50% pracowników firmy Maxtor na całym świecie otrzyma propozycje objęcia stanowisk w ramach rozwijającej się połączonej firmy. Większość tych pracowników będzie związana z działaniami produkcyjnymi w regionie Azji i Pacyfiku.

Firma Seagate zachowa pełną ofertę rozwiązań firmy Maxtor, poszerzając w ten sposób swój asortyment produktów. Maxtor jest wiodącą marką na rynku sprzedaży detalicznej i znacząco wzmocni ogólną pozycję firmy Seagate na rozwijającym się rynku. Połączenie dwóch marek i powiązanych z nimi linii produktów stanowi obecnie największą i najbardziej zróżnicowaną ofertę pamięci masowych dostępną dla klientów.

Telekonferencja
Zarząd firmy przeprowadzi telekonferencję, mającą na celu dyskusję na temat zakończenia przejęcia. Odbędzie się ona dniu dzisiejszym o godzinie 8:00 czasu wschodniego. W telekonferencji można wziąć udział, dzwoniąc pod numer:

pod numerem telefonu w USA: (877) 223-6202
pod numerem telefonu za granicą: (706) 679-3742

Nagranie będzie dostępne od dnia dzisiejszego, od godziny 11:00 czasu wschodniego, do 29 maja 2006 r., do godziny 23:59 czasu wschodniego pod adresem lub telefonicznie, pod numerem:

pod numerem telefonu w USA: 800-642-1687
pod numerem telefonu za granicą: 706-645-9291
Kod dostępu: 9162676

Firma Seagate – informacje
Firma Seagate to wiodący projektant, producent i dystrybutor dysków twardych na świecie. Dostarcza ona produkty do szerokiego zakresu zastosowań korporacyjnych, komputerów stacjonarnych, przenośnych systemów komputerowych i elektroniki użytkowej. Model biznesowy firmy Seagate wykorzystuje wiodące technologie i produkcję na światowym poziomie w celu zapewnienia najnowocześniejszej w branży technologii i najwyższej jakości klientom na całym świecie, a także najniższych cen na wszystkich rynkach sprzedaży. Firma wytwarza wielokrotnie nagradzane produkty, zapewnia wsparcie dla klientów i najwyższą niezawodność w celu spełnienia rosnących oczekiwań w zakresie pamięci masowych. Firma Seagate działa na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.seagate.com.

Seagate, Seagate Technology i logo Wave są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Seagate Technology LLC.

Oświadczenie zgodności z przepisami „Safe Harbor”
Niniejszy komunikat prasowy zawiera wypowiedzi prognozujące zgodne z sekcją 27A amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami (ang. the Securities Act of 1933) i sekcją 21E amerykańskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 roku z późniejszymi zmianami (ang. The Securities Exchange Act of 1934). Oświadczenia te zawierają, ale nie są ograniczone do, oświadczenia dotyczące przyszłych wyników finansowych i oczekiwanych zysków wynikających z przejęcia firmy Maxtor, termin integracji działań byłej firmy Maxtor w ramach firmy Seagate, konkurencji cenowej i produktów, oczekiwań klientów dotyczących produktów firmy Seagate oraz ogólnej sytuacji rynkowej. Niniejsze wypowiedzi prognozujące bazują na informacjach dostępnych dla firmy Seagate w dniu publikacji niniejszego komunikatu prasowego. Bieżące oczekiwania, prognozy i założenia zawierają elementy ryzyka i niepewności, które mogą rodzić skutki znacznie różniące się od przewidywanych w niniejszych wypowiedziach. Te elementy ryzyka i niepewności mogą uwzględniać różne czynniki, z których niektóre mogą znajdować się poza kontrolą firmy Seagate. W szczególności, takie elementy ryzyka i niepewności obejmują zdolność firmy Seagate do włączenia działań firmy Maxtor w zakres własnych operacji; wpływ zróżnicowania oczekiwań i dużej konkurencji cenowej w branży dysków; zależność od zdolności firmy Seagate do wyprodukowania coraz większych ilości bieżących i nowych produktów dyskowych przy zachowaniu opłacalności i odpowiedniej jakości; negatywny wpływ zapowiedzi wprowadzenia konkurencyjnych produktów i możliwą nadmierną podaż w poszczególnych kategoriach produktów dyskowych; wpływ zakończenia przejęcia firmy Maxtor na wyniki finansowe firmy Seagate, łącznie, ale nie ograniczając do, z ograniczeniami wynikającymi z kosztów restrukturyzacji, księgowania zakupu i innych kosztów związanych z transakcją, a także przekazaniem zamówień klientów do konkurencyjnych firm lub agresywną polityką cenową, celowo zachęcającą do takiego przekazania; oraz ryzyka, że połączenie firm Seagate i Maxtor nie zapewni oczekiwanych korzyści połączonej firmie w przewidywanym czasie, jeśli w ogóle. Informacje dotyczące dodatkowych czynników, które mogą w znacznym stopniu zróżnicować wyniki oczekiwane od przewidywanych, są zawarte w rocznym raporcie firmy na formularzu 10-K zgłoszonym Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) w dniu 1 sierpnia 2005 roku; w kwartalnym raporcie na formularzu 10-Q zgłoszonym Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy w dniu 28 kwietnia 2006 roku oraz w oświadczeniu rejestracyjnym firmy na formularzu S-4, zgłoszonym Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy w dniu 14 marca 2006 roku, z poprawkami wprowadzonymi 13 kwietnia 2006 roku. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia nie przedstawiają opinii firmy w późniejszym terminie i firma Seagate nie zobowiązuje się do ich aktualizowania w celu uwzględnienia wydarzeń lub okoliczności mających miejsce po opublikowaniu oświadczenia.