Zaangażowanie Seagate w inicjatywy UNGC i EICC

Jako lider branży firma Seagate prowadzi działalność na całym świecie, stosując ciągle dopracowywane, zrównoważone i odpowiedzialne praktyki. Kluczowymi obszarami są zasoby ludzkie, nieuciążliwie dla środowiska produkty pamięci masowej, bezpieczeństwo i higiena, ład, ochrona środowiska, zaangażowanie społeczności lokalnej itp. Seagate jest sygnatariuszem Kodeksu postępowania inicjatywy Electronic Industry Citizenship Coalition oraz United Nations Global Compact (UNGC) i popiera ich zasady i standardy.