Seagate Creative Professionals

Program kreatywnych profesjonalistów (Creative Professionals Program) firmy Seagate promuje wiedzę i artystyczne dokonania znanych i wschodzących artystów, filmowców, fotografów i artystów. Gdy oni przesuwają granice swojej sztuki, Seagate pomaga przesuwać granicę ich pracy twórczej podczas ich pracy w studio, jak i w drodze. Lista odtwarzania wideo SeagateCreative prezentuje wywiady z artystami, a tematy poniżej przedstawiają rozwiązania i usługi dla cyfrowych multimediów.