Dysk Backup Plus do komputerów stacjonarnych

Pobieranie

  • Oprogramowanie Seagate Dashboard 3.0 dla systemu Mac OS

    Seagate Dashboard to oprogramowanie, które jest oryginalnie dostarczane na dyskach Seagate Backup Plus, Seagate Slim i Seagate Central. Pozwala również użytkownikowi przeprowadzić diagnostykę i dostosować ustawienia dysku, na przykład wyłączenie kontrolek napędu. Jeśli oprogramowanie zostało skasowane, można je pobrać korzystając z poniższego linku.

  • Seagate Dashboard 3.0 dla systemu Windows

    Seagate Dashboard to oprogramowanie, które jest oryginalnie dostarczane na dyskach Seagate Backup Plus, Seagate Slim i Seagate Central. Oprogramowanie to pozwala użytkownikowi tworzyć kopie zapasowe, dostosowywać ustawienia dysku, a także przesyłać i udostępniać treści na portalach społecznościowych.

  • Program SeaTools dla systemu Windows

    Program SeaTools dla systemu Windows wykonuje testy dysków SATA, USB, 1394, ATA (PATA/IDE) oraz SCSI. Jest instalowane w systemie. Program SeaTools dla systemu Windows zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych. Jeśli test dysku narzędzia SeaTools dla systemu Windows zakończony został pomyślnie, można wykonać kolejny krok w rozwiązywaniu problemów.

Pojemność
Długość
Szerokość
Typowa waga
2TB 3TB 4TB 5TB
179.4mm 179.4mm 179.4mm 179.4mm
118.10mm 118.10mm 118.10mm 118.10mm
.860kg .860kg .860kg .860kg