X

Zrób więcej Wybór napędów klasy korporacyjnej do zastosowań w chmurze

Pomaga dobrać dyski twarde Seagate do celów usług i obliczeń w chmurach o dużej gęstości.

Pobierz wersję PDF.

Różne zastosowania chmur mają różne wymagania dotyczące obciążenia. W niniejszym artykule omówiono opcje pamięci masowych oraz wymagania dotyczące usług aplikacji w chmurze, aby pomóc Państwu w podjęciu świadomych decyzji.

Serce starszych systemów informatycznych, systemów hostingowych, usług zarządzanych i chmurowych usług aplikacji stanowią wspólne elementy składowe obejmujące technologie sieciowe, przetwarzania danych oraz oczywiście przechowywania danych. Ponadto jeden z trzech głównych elementów składowych infrastruktury chmury obliczeniowej, tj. technologia przechowywania danych, umożliwia obsługę wielu podmiotów.

Nośniki warstwowych pamięci masowych mogą składać się z dysków półprzewodnikowych (SSD), dysków twardych (HDD) i taśmy magnetycznej. Uruchamianie usług i produktów chmurowych obejmuje podjęcie decyzji w sprawie używanych pamięci masowych stosownie do wymagań aplikacji. Te wymagania obejmują wydajność, dostępność, pojemność, opłacalność i funkcjonalność.

Tło i wyzwania

Nie istnieje coś takiego jak recesja informacyjna. Objętość generowanych, przetwarzanych, przenoszonych i przechowywanych przez dłuższy czas informacji jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. W praktyce podmioty wszelkich rozmiarów muszą dysponować większymi zasobami, aby zapewnić wsparcie dla wzrostu ilości danych i rozrastających się aplikacji. Chmury obliczeniowe i systemy pamięci masowych w chmurze skutecznie odpowiadają na wyzwania biznesowe, zapewniając elastyczność, sprawność i niższy koszt różnych usług aplikacji. Wpływ na tradycyjne organizacje informatyczne, a także dostawców chmur publicznych i usług zarządzanych polega na tym, że muszą oni zapewnić większą gęstość danych, spełniając przy tym ekonomiczne parametry poziomu usług (SLO) i warunki umów o poziomie usług (SLA).

Używanie jednego typu lub warstwy pamięci masowej nie spełnia wszystkich potrzeb bez kompromisów. Gdyby koszty i pojemność nie były głównym kryterium, najprostszym rozwiązaniem byłoby używanie wyłącznie dysków SSD w systemach pamięci masowych w chmurze. Z drugiej strony, gdyby wydajność nie miała znaczenia, idealną opcją dla systemów pamięci masowych w chmurze byłoby użycie wyłącznie dysków twardych o dużej pojemności. Podobnie, gdyby zużycie energii, chłodzenie, objętość szaf i obciążenie podłóg były nieistotne, tak jak wysoka wydajność czy duża pojemność, wówczas rozsądnym rozwiązaniem byłoby stosowanie wyłącznie tradycyjnych dysków twardych. Gdyby wszystkie dane były nieaktywne i można byłoby je przechowywać offline bez losowego dostępu przy jak najniższej cenie, to dobrym wyjściem byłoby stosowanie wyłącznie taśm. Najlepszym rozwiązaniem dla dostawców usług w chmurze publicznej i twórców chmur prywatnych jest jednak wykorzystywanie różnych warstw pamięci masowych dostosowanych do określonych potrzeb i wymagań.

Dobór napędów klasy korporacyjnej wg zastosowania

Podczas określania typu korporacyjnej pamięci masowej do użycia w środowisku chmurowym należy rozpatrywać nie tylko koszt w przeliczeniu na pojemność, czy gęstość pojemności. Oczywiście pojemność mierzona w gigabajtach i terabajtach (lub w przypadku dużych wdrożeń w petabajtach) jest istotnym parametrem pamięci masowej, który należy brać pod uwagę. Istnieją jednak inne atrybuty i cechy, które należy uwzględniać podczas podejmowania decyzji zakupowych zależnie od zastosowania, obciążenia lub scenariusza użytkowania.

Tabela 1. Typy (poziomy) urządzeń pamięci masowych do zastosowań w chmurze

  Poziom 0 Poziom 1 Poziom 2 Warstwa 3
  Małe opóźnienie, wysoka wydajność, mała ilość danych, wysoka niezawodność Kombinacja wydajności, pojemności i dostępności Mniejsza wydajność, mniejszy koszt, większa pojemność, gęste upakowanie Najniższy koszt za największą pojemność na nieaktywne lub uśpione dane
Zastosowanie Pliki dzienników, metadane plików stronicowania lub pliki indeksów, połączone klony VM i VDI, konsolidacja operacji we/wy Aktywne pliki, e-mail, WWW, tablice baz danych, audio, wideo, VM i VDI, hosting, duże ilości danych, duża przepustowość Katalogi główne, magazyny danych, ekstrakcja danych, tworzenie kopii zapasowych/przywracanie danych D2D (Disk to Disk), obrazy zawartości, archiwa dostępne online, duże ilości danych, duża przepustowość Archiwa offline, główne kopie zapasowa, odzyskiwanie danych po awarii, przesyłanie danych, długotrwałe przechowywanie danych przy niewielkim koszcie lub zużyciu energii
Profil Aktywne dane Głównie aktywne dane Mieszanina aktywnych i nieaktywnych danych Głównie nieaktywne dane
Charakterystyka Nacisk na liczbę operacji we/wy na sekundę (IOPS) i opóźnienie, częściowo przepustowość, zasadę „czas to pieniądz”, koszt IOPS, małe opóźnienie, aktywność na wat, zwiększenie produktywności Nacisk na IOPS oraz przepustowość i pojemność, zasadę „czas to pieniądz”, koszt IOPS, aktywność na wat, przenoszenie i przechowywanie większej ilości danych Nacisk na przepustowość i pojemność, niski koszt pojemności o dużej gęstości, niskie zużycie energii w stanie spoczynku, wysoka pojemność w stosunku do wata energii Nacisk na pojemność i częściowo na przepustowość, zasadę „pojemność jest najważniejsza”, niski koszt TB w przeliczeniu na skonfigurowaną zajmowaną przestrzeń i oszczędność energii
Przykład Bufor, urządzenie do buforowania, dysk 1200 SSD Enterprise Performance HDD, 2,5-calowe dyski z interfejsem SAS 15K i 10K Enterprise Capacity HDD dyski pracujące z prędkością 7200 obr./min z interfejsem SAS i SATA do pamięci masowej Terascale HDD dysk z interfejsem SATA do pamięci masowej w chmurze

Po zaznajomieniu się z tradycyjnymi pamięciami masowymi klasy korporacyjnej i obsługiwanymi przez nie zastosowaniami można użyć tej wiedzy w kontekście systemów pamięci masowych w chmurze. Na przykład dobór właściwego urządzenia pamięci masowej klasy korporacyjnej zależy od potrzeb serwisu chmurowego i wymagań dotyczących funkcjonalności aplikacji (Tabela 1). Urządzenia pamięci masowych przeznaczone dla serwisów chmurowych obejmują tradycyjne systemy pamięci masowych klasy korporacyjnej, a także modułowe macierze i urządzenia pamięci masowych ze średniej półki.

Podobnie do tradycyjnych przedsiębiorstw i środowisk obliczeniowych dużych instytucji lub organów rządowych, dostawcy chmur i twórcy rozwiązań wybierają różne warstwy technologii pamięci masowych poprzez dopasowanie odpowiednich urządzeń do przechowywania danych do określonych potrzeb, wymagań aplikacji i kryteriów usług. Na przykład jeśli potrzebna jest szybkość i wydajność, mogą oni użyć dysków SSD i dysków twardych o szybkości 15 tys. obr./min. Jeśli natomiast potrzebne jest miejsce na niezbyt często używane dane, rozwiązaniem mogą być bardzo pojemne dyski twarde typu nearline z interfejsem SAS. Gdy trzeba przechowywać nieaktywne dane offline do celów zachowania ciągłości działania firmy lub przywrócenia danych po awarii albo zachować główną, złotą kopię zapasową bądź archiwum potrzebne do przywrócenia dużej ilości danych, najlepiej jest używać taśm. Sposób wykorzystania tych różnych nośników pamięci masowej pokazuje innowacyjność w osiąganiu lepszych rezultatów bez obniżania najważniejszych wskaźników wydajności.

Dodatkowe kwestie, które należy rozważyć przy doborze urządzenia pamięci masowej do określonej usługi lub rozwiązania chmurowego, to:

Dostępność

 • Niezawodność i odporność urządzenia lub jego cykl pracy bez zmniejszania wydajności lub pojemności
 • Prawdopodobieństwo awarii w ciągu roku (AFR) i średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)
 • Szybkość odbudowy napędu lub tworzenia aktywnej kopii
 • Analiza prognostyczna w celu wczesnego wykrycia i wyizolowania błędów

Oszczędności energii

 • Tryby niskiego poboru energii umożliwiające inteligentne zarządzanie energią (IPM) mierzone chronioną pojemnością na wat dla nieużywanych lub nieaktywnych danych
 • IOPS, przepustowość lub czas odpowiedzi na wat energii podczas pracy

Środowisko pracy

 • Tolerancja na instalację na różnych wysokościach oraz w różnych warunkach temperatury i wilgotności panujących w bardzo gęstych centrach przetwarzania danych dostawców usług w chmurze i usług zarządzanych.

Funkcjonalność

 • Dyski samoszyfrujące (SED) zapewniające bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i szybkie wycofanie z eksploatacji w celu bezpiecznego usunięcia danych
 • Obsługa bloków o różnych rozmiarach, w tym standardowych 512-bajtowych, 520-bajtowych ANSI T10 DIF i stron 4 kB w przypadku bardzo dużych pojemności

Interfejsy

 • Podwójny port 6 Gb/s i 12 Gb/s SAS, SATA i Fibre Channel (FC)

Upakowanie

 • Duży, 3,5-calowy format (LFF)
 • Mały, 2,5-calowy format (SFF)
 • Dyski twarde i SSD nadające się do gęstego upakowania w szafach 1U i 2U, a także do łączenia w konfiguracje 48 i 60 dysków w szafach 4U (aby przeciwdziałać efektom obracania się talerzy wielu dysków twardych w gęstym środowisku, należy użyć solidnych kieszeni lub obudów w celu wytłumienia wibracji i wyeliminowania potencjalnego wypływu na wydajność)

Wydajność

 • Wskaźnik IOPS dla wykonywanej pracy (na przykład operacji odczytu i zapisu danego rozmiaru w celu uzyskania dostępu do plików, transakcji, operacji na bazach danych i innych operacji)
 • Opóźnienie lub czas reakcji (szybkość, z jaką wykonywana jest praca lub ilość czasu poświęcona na oczekiwanie)
 • Przepustowość (ilość danych przenoszonych w określonym czasie) W przypadku dużej liczby małych operacji na sekundę przepustowość może być mniejsza. Mniejsza liczba dużych operacji na sekundę zwiększa przepustowość.

Wycofanie z eksploatacji

 • Zgodność z przepisami, w tym z dyrektywą RoHS
 • Bezpiecznie usuwanie i niszczenie danych cyfrowych

Zabezpieczenia

 • Dyski SED umożliwiające rozładowanie systemów pamięci masowych i serwerów obliczeniowych
 • Ochrona przed przypadkową utratą danych w przypadku wyjęcia dysku w celu konserwacji lub wymiany
 • Szybkie i bezpieczne cyfrowe fragmentowanie lub wymazywanie danych na urządzeniach przed ich zutylizowaniem

Seagate a systemy pamięci masowych w chmurze

Firma Seagate jest liderem w dziedzinie systemów masowych dla przedsiębiorstw, więc jej silne zaangażowanie w problematykę związaną z infrastrukturą chmur nie jest zaskakujące. Swoją wiedzę zdobytą na bazie kilkudziesięciu lat doświadczeń w produkcji nośników o wysokiej gęstości, obsłudze dużych przedsiębiorstw, instytucji publicznych i rządowych, świadczeniu usług zarządzanych i tworzeniu środowisk kolokacyjnych firma Seagate wykorzystuje w dziedzinie chmur publicznych i prywatnych. Oprócz wiodącej w branży technologii pamięci masowych firma Seagate może poszczycić się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem we współpracy z różnymi partnerami w ramach rozwiązań pamięci masowych, pakowania, obudów oraz procesów testowania i weryfikacji.

Z uwagi na fakt, że firma Seagate jest głównym dostawcą podmiotów obsługujących chmury prywatne i publiczne oraz usługi zarządzane, jej technologia jest obecna w środowiskach korporacyjnych i chmurach przetwarzania danych oraz w obiektach należących do podmiotów świadczących usługi zarządzane małym firmom i konsumentom. Inaczej mówiąc, firma Seagate już od jakiegoś czasu umożliwia działanie chmur obliczeniowych i systemów pamięci masowych w chmurze od poziomu centrów przetwarzania danych po portfele konsumentów.

Opcje nośników dla chmur obliczeniowych i systemów pamięci masowych w chmurze oferowanych przez firmę Seagate obejmują ultraszybkie dyski SSD Pulsar®. Uzupełnieniem dla dysków Pulsar są szybkie, 2,5-calowe dyski twarde Savvio® 10K i Savvio 15K o wyższej gęstości zapisu oraz energooszczędne dyski twarde Constellation®, które obsługują konfiguracje o pojemności wielu terabajtów.

W tabeli 2 zaprezentowano, jak firma Seagate umożliwia działanie publicznych i prywatnych chmur obliczeniowych oraz systemów pamięci masowych w chmurze.

Tabela 2. Jak firma Seagate umożliwia działanie chmur

Centrum przetwarzania danych: publiczne, prywatne, hybrydowe Zastosowania biznesowe Zastosowania osobiste
Chmury obliczeniowe Systemy pamięci masowych w chmurze Chmury osobiste
Kombinacja wysokiej wydajności i pojemności Opłacalność, duża pojemność, energooszczędność Lokalne i chmurowe systemy pamięci masowych Lokalne i chmurowe systemy pamięci masowych
1200 SSD, Enterprise Performance 15K i Enterprise Performance 10K, 2,5-calowe dyski zoptymalizowane pod kątem wydajności Dyski twarde nearline Business Storage NAS Dysk Seagate Central, pamięć osobista Backup Plus i bezprzewodowe urządzenia mobilne pamięci masowej Wireless Plus

Podsumowanie i kolejne kroki

Osoby zaznajomione z korporacyjnymi, wysoce wydajnymi środowiskami obliczeniowymi i innymi infrastrukturami przechowywania danych o dużej gęstości mogą wykorzystać tę wiedzę przy podejmowaniu decyzji dotyczących systemów pamięci masowych w chmurze. Istnieje wiele typów usług chmurowych dla rozwiązań publicznych i prywatnych (lub hybrydowych). Analogicznie istnieje wiele typów lub warstw technologii przechowywania danych pasujących do różnych zastosowań i spełniających różne potrzeby biznesowe. Będąc jednym z trzech podstawowych elementów składowych chmur, najlepsze rozwiązanie pamięci masowej musi być dostosowanie do określonych wymagań biznesowych. Określenie typu lub kategorii usług potrzebnych do osiągnięcia wyznaczonych celów jest kluczem do uzyskania zwrotu z innowacji w dziedzinie technologii i rozwiązań chmurowych. Oznacza to wybór nośników pamięci masowych z zachowaniem równowagi pomiędzy wydajnością, dostępnością, pojemnością, niezawodnością, energooszczędnością, bezpieczeństwem, gęstością i względami ekonomicznymi.

Więcej informacji o chmurach obliczeniowych i systemach pamięci masowych w chmurze można znaleźć w Centrum rozwiązań.

Znacznik:

Produkty pokrewne
Enterprise Performance 10K HDD
Enterprise Performance 10K HDD

Serwery i zewnętrzne macierze pamięci masowej o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Opcje dysków samoszyfrujących (SED) i z certyfikatem FIPS

Enterprise Capacity 3.5 HDD
Enterprise Capacity 3.5 HDD

Najszybszy dysk twardy SED typu nearline o pojemności 6 TB do pamięci masowej.

Pulsar główna
Seagate Pulsar SAS SSD

Operacje odczytu aplikacje centrów danych i przetwarzania w chmurze.

PODOBNE OPCJE DLA PRZYPADKÓW TECHNOLOGICZNYCH
Wybór napędów klasy korporacyjnej do zastosowań w chmurze

Klucz do zwrotu z innowacji w dziedzinie technologii chmurowych

Więcej
Wybór napędów klasy korporacyjnej do zastosowań w chmurze

Klucz do zwrotu z innowacji w dziedzinie technologii chmurowych

Więcej
PODOBNE
Seagate to światowy lider w dziedzinie dysków twardych używanych w chmurach obliczeniowych i systemach pamięci masowych w chmurze.
Zapotrzebowanie na urządzenia pamięci masowej w sieciowym środowisku danych

Środowiska danych w chmurze wymagają pojemności cyfrowych pamięci masowych

Więcej