SeaTools for Windows (Vietnam)

SeaTools cho Windows là một công cụ chẩn đoán toàn diện, dễ sử dụng để giúp bạn nhanh chóng xác định điều kiện của ổ đĩa trong ổ cứng ngoài, máy tính bàn hay máy tính xách tay. Công cụ bao gồm một số bài kiểm tra để xem xét các phương tiện cơ học trên ổ đĩa Seagate hoặc Maxtor và bất kỳ ổ đĩa không phải Seagate nào khác của bạn. SeaTools cho Windows sẽ chạy trên các ổ cứng trong lẫn ổ cứng ngoài.

Release Notes
warning

Supported Languages: English, Deutsch, español, Français, Italiano, português, 中文(简体), 中文(繁體),日本語 ,한국 (한국어), Tiếng Việt, русском, ภาษาไทย

 

System Requirements:

 • Microsoft Windows 7, Vista, or XP.
 • Microsoft .NET Framework v4.0 - Available for download (approximately 48 MB) from www.microsoft.com. Search the site for .NET 4.0 or go directly there.
 • VGA 1024x768 or greater graphics capability.

 

For older versions of this software, see our Legacy SeaTools page.

Instructions

 • Step 1

  Download the SeaTools for Windows file. Once the download starts, you will be prompted to either run the application, save the application or cancel the download. Click the Save button to save the application.

 • Step 2

  When you click on the Save button the Save As dialog will be launched. You may either save the application to your Desktop or to a folder of your choice.

 • Step 3

  After the SeaTools for Windows application has been downloaded and saved to the location you select, click on the SeaTools file to launch the Windows Installation Wizard.

 • DOWNLOAD
  Step 4

  Follow the instructions in the Wizard to complete the installation process.

Software Version: 1208