yatırımcı özelliği reklamı

En Yeni Mali Haberler

En Son Olay

Seagate Technology Güvenli Liman Beyanı (İngilizce)

Seagate sunumları, öngörüler, tahminler veya ileriye dönük kabul edilebilecek diğer bilgiler içerebilir.

Kurumsal İdare

Seagate, ticari faaliyetleriyle en yüksek ahlaki ve yasal standartları korumaya adanmıştır. Şirket, ileriyi düşünmeye hayret ediyor: Yönetim kurulumuz, Seagate'in Seagate İş Davranışı ve Ahlak Koduna uyma da dahil, sorumlu bir kurumsal vatandaş olmasını sağlayacak yönetim prosedürlerine adanmıştır.

Seagate Technology Kurumsal İdaresi: Heyet Yapısı ve Komiteler

Seagate Technology’nin Yönetim Kurulunun dört sürekli komitesi vardır: Denetim Komitesi, Ücret Komitesi, Atama ve Kurumsal Yönetişim Komitesi ve Finans Komitesi. Her komitenin uygun gördüğünde, bağımsız bir şekilde harici hukuk, muhasebe veya diğer müşavir veya danışmanlarından yararlanma yetkisi vardır.


 

 • Denetim Komitesi

  Kristen M. Onken, Üye
  Bill Coleman
  Mei-Wei Cheng
  Gregorio Reyes
  C.S. Park

 • Ücret Komitesi

  Edward J. Zander, Başkan
  Frank J. Biondi, Jr.
  Jay Geldmacher
  Lydia Marshall

 • Atama ve Kurumsal Yönetim Komitesi

  Lydia M. Marshall, Üye
  C.S. Park
  Michael R. Cannon
  Bill Coleman

 • Finans Komitesi

  Frank J. Biondi, Jr, Üye
  Michael R. Cannon
  Gregorio Reyes
  Mei-Wei Cheng
  Kristen M. Onken

Komite Sözleşmeleri

Denetim Komitesinin, Ücret Komitesinin, Atama ve Kurumsal Yönetişim Komitesinin ve Finans Komitesinin geçerli sözleşmeleri aşağıda hazırdır. Sözleşmenin tamamını okumak için lütfen bağlantıyı tıklatın


Denetim Komitesi Sözleşmesi

Ücret Komitesi Sözleşmesi

Atama ve Kurumsal Yönetim Komitesi Sözleşmesi

Finans Komite Sözleşmesi

Seagate Technology plc Etik Kuralları

Giriş
Bu Etik Kuralı, Seagate Technology plc’nin ve ona bağlı şirketlerin (“Şirket”) müdürlerinin, memurlarının ve çalışanlarının her biri için geçerlidir. Bu Etik Kuralının amacı, Şirketin mali defter ve kayıtlarının tutulması ve mali beyanlarının hazırlanmasıyla ilgili olarak samimi ve etik davranışları ve yasalara uymayı teşvik etmektir. Bu Etik Kuralındaki sorumluluklar, Şirketin müdürler, memurlar ve çalışanlar için geçerli olan diğer politikalarına ilave edilir, ancak onların yerine geçmez.

Bu Etik Kurlarına göre sizden aşağıdakiler istenir:
 

 1. Kişisel ve mesleki ilişkiler arasındaki gerçek veya görünüşteki çıkar çatışmalarının etik bir şekilde halledilmesi de dahil, etik davranışlara katılmak ve bunları teşvik etmek ve makul olarak böyle bir çatışmaya neden olması beklenebilecek bilumum malzeme aktarımını Şirketin Genel Danışmanına açıklamak.
 2. Sorumluluklarınızı samimi bir şekilde, iyi niyetle ve bütünlükle, gerekli özel ve titizlikle gerçekleştirin ve her zaman bağımsız kararınızla en uygun olanı seçin.
 3. Şirketin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da dahil, geçerli tüm düzenleme makamlarına ibraz ettiği veya sunduğu ve Şirket tarafından yapılan başka kamu bildirimlerinde verdiği raporlar ve belgelerde eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır ifşasının hazırlanmasında yardımcı olun.
 4. Federal, devlet ve yerel hükümetlerin ve diğer uygun düzenleme makamlarının mevcut devlet kanunlarına, kurallarına ve yönetmeliklerine uyun.
 5. Aşağıdakiler de dahil, (i) muhasebe kontrolleri veya denetleme konuları da dahil, bilumum şüpheli muhasebeleri, (ii) mevcut yasalara ve yönetmelik şartlarına veya bu Etik Kuralına uygunsuzlukları veya (iii) çalışanlara ve iyi niyetle bu Bölüm 5(i) veya (ii)’deki konularla ilgili suçlamalarda bulunan diğer kişilere karşı misillemeleri Şirketin Yönetim Kurulunun veya Genel Kurulun Denetim Komitesine anında açıkça, gizlice veya anonim bir şekilde, her durumda açık bilumum yollardan bildirin:
  1. yazılı olarak Genel Kurula, c/o Seagate Technology, 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, CA 95014-3029 adresine veya e-postayla ethics@seagate.com adresine;
  2. yazılı olarak Denetim Komitesi Başkanına, c/o Seagate Technology, 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, CA 95014-3029 adresine veya
  3. her ikisi de günde 24 saat açık olan Seagate’in Etik Destek Hattını 1-800-968-4925 numarasından arayarak veya Seagate Etik Destek Hattının https://seagate.alertline.com/ adresindeki web sitesini kullanarak.

  Raporların tahmini veya çıkarımsal olmaktan ziyade gerçeklere dayanması ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için olabildiğince spesifik bilgi içermezi gerekir. Ayrıca raporların, örneğin ihlalinden şüphelenilen bireylerin adları, ihlallerin ilgili gerçekleri, kişinin ihlallerin farkına nasıl vardığı, ihlallerden zarar gören veya etkilenen kişinin daha önce atmış olduğu adımlar ve olabildiği ölçüde, ihlallerin bir sonucu olarak Şirkete yapılan yanlış bildirme veya kayıpların bir tahmini de dahil, bir soruşturmanın başlatılmasını desteklemek için yeterli miktarda destekleyici bilgi içermesi gerekir.
 6. Şirketin mali beyanlarını denetler veya incelerken Şirketin bağımsız denetçilerini asla doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir zorlama, maniple etme, kandırma veya sahtecilikle etkileme teşebbüsünde bulunmayın.
 7. Hem kendiniz, hem de Şirketin diğer müdürleri, memurları ve çalışanları için bu Etik Kuralına uyduğunuzun hesabını verebilin.

Müdürler veya (Şirketin CEO’su, Finans Müdürü, baş muhasebe memuru veya kontrolörü veya benzer görevleri yerine getiren kişiler de dahil) idareci memurlar için bu Etik Kuralının hükümlerinden herhangi birinden ancak Şirketin Yönetim Kurulu tarafından feragat edilebilir. Böyle herhangi bir feragat, (Nasdaq Pazaryeri Kuralları da dahil) mevcut kural ve yönetmeliklere uygun bir şekilde hemen açıklanmalıdır.

Şirket, bu Etik Kuralını uygulatmak için, anında fesih ve altı da dahil olmak üzere, gerekli tüm adımları atacaktır. Bu Etik Kuralının ihlali, yasaların da ihlali anlamına gelebilir ve bu da hem sizin, hem de Şirketin cezai ve nakdi müeyyidelere maruz kalmanıza neden olabilir.

Bu Etik Kuralının belli bir durum için nasıl uygulanacağıyla ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda, en kısa zamanda Şirket’in Genel Danışmanı veya Hukuk Departmanının aşağıda sıralanmış üyelerinden biriyle irtibata geçmeniz gerekir. Ayrıca Şirketin müdürleri, memurları ve çalışanları, Şirket’in kendileri için geçerli olan diğer politikalarını incelemesi gerekir.

Ken M. Massaroni, İdari Başkan Yardımcısı, Genel Danışman, İdari İşler Amiri ve Şirket Sekreteri
Konum: Cupertino, California ABD
Tel: 408-658-1280
E-posta: kenneth.m.massaroni@seagate.com

Regan J. MacPherson, Müşavir Yardımcısı
Konum: Cupertino, California ABD
Tel: 408-658-1275
E-posta: regan.j.macpherson@seagate.com

Eric R. Pesik, Genel Danışman Yardımcısı, Asya
Konum: Singapur, Singapur
Tel: 65-648-54321
E-posta: eric.r.pesik@seagate.com

JinGang (Edward) Wu, Sözleşme Yöneticisi, Çin
Konum: Suzhou, Çin
Tel: 86-512-62735072
E-posta: edward.wu@seagate.com

David Hasson, EMEA
Konum: Dublin, İrlanda
Tel: 353 -1 -234 -3139
E-posta: david.hasson@seagate.com

26 Nisan 2012'den beri geçerlidir

Seagate Technology İş Ortamı: Kurumsal Değerler


Seagate nereye gidiyor? Oraya nasıl varırız? Şirketin hedeflerine ulaşmasına yardım etmede çalışanların rolü nedir?

Seagate'in Kurumsal Değerleri -- İnsanlar, Müşteri Başarısı, Mükemmellik, Yenilik, Ekip Çalışması, Açıklık, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Karlılık-- liderlik ve refah için ileriye dönük bakış aşımıza odaklanın. Bu değerlerin, çalışanlarımıza ve çalışanlarımızın yaşadığı ve çalıştığı topluluklara destek verirken, bize müşteriler, iş ortakları ve hissedarlar için değeri en üst düzeye çıkaran mükemmellik seviyesinin ilhamını vermelidir. Bu değerlerin, kararlarımıza rehberlik edecek temel olması planlanmıştır. Bunlar, iş hedeflerimize yansımıştır ve bireysel ve kolektif tüm eylemlerimizin ölçülmesinde baz alınacak olacak küresel standardı temsil eder.

İnsanlar

İnsanlar, bizim rekabet avantajımız. Başarılı bireyler, başarılı bir işletmenin arkasındaki itici güçtür. En iyi insanları çekmek, tutmak ve motive etmek, Seagate'i endüstrinin ön sıralarına yerleştirecektir.

Bu üstünlüğü korumak için çalışanlarımızın:

 • Her zaman olumlu bir etki bırakmanın yollarını araması
 • Birbirine saygı ve merhamet göstermeyi teşvik etmesi
 • Çeşitliliği kucaklaması
 • İşimizin her yönü için sorumlu ve yükümlü olması
 • Olağanüstü insanları işe alması; onlara zorluklar sunması ve büyümeyi teşvik etmesi gerekir
Müşteri Başarısı

Müşteri başarısı, bizi de başarıya götürür. Katma değerli ürün, hizmet ve destekle müşterilerimize maksimum avantaj sağlayacağız.

Müşteri başarısı oluşturmak için aşağıdakileri yapmamız gerekir:

 • İç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını proaktif bir şekilde dinlemek ve anlamak
 • Müşterilerimiz için piyasaya ulaşma süresi, uygun maliyette ürünler ve hizmetler sunmak
 • Seagate ile birlikte çalışmayı kolaylaştırmak
 • Sunduğumuz hizmet ve desteği, bizi farklı kılan özelliklerin en başta geleni haline getirmek
Mükemmellik

Mükemmellik arayışı, bir hedef değil, bir yolculuktur.

Bunu başarmak için, aşağıdakileri yapmamız gerekir:

 • Mülkiyetin meydan okumasını kabul etmek
 • Çalışmalarımızın her alanında kaliteyi sağlamak
 • İş, ürün ve vizyonumuzla gurur duymak
 • Değişikliğin kaçınılmaz olduğunu ve adaptasyonun gelecekteki başarıyı belirlediğini kabul etmek
Yenilik

Biz, olumlu değişimin savunucuları ve araçlarıyız. Yenilikçi olmak, rekabet avantajı sağlar ve yeni fırsatlar oluşturur.

Dolayısıyla biz:

 • Yaratıcılığı ve açık fikirli düşünmeyi kutluyoruz
 • Sorumlu risk almayı teşvik ediyor ve destekliyoruz
 • Başarılarımızın üzerine inşa ediyor ve başarısızlıklarımızdan öğreniyoruz
Takım Çalışması

Ekipler, fikir ve eylemlerimizin katalizörleridir. Ekibin her üyesinin grubu etkileme gücü vardır. Bu gücü bir ayrıcalık ve bir sorumluluk olarak ele alıyoruz. Bütünün, parçaların toplamından daha büyük olduğu verimli, başarılı ve eğlenceli bir ortamın temeli, takım çalışmasıdır.

Takım üyelerinin aşağıdakileri yapması gerekir:

 • Takımın hedeflerini başarmaya odaklanmak
 • İnisiyatifleri desteklemek, kararları uygulamak ve tamamlama başarılarını paylaşmak
 • Katkı sağlama, öğrenme ve desteklemenin yollarını aramak
 • Tüm takım üyelerinin yeteneklerinden yararlanmak
 • Birbirine enerji ve ilham vermek
 • Dürüstlük, açık sözlülük ve maksimum bütünlük ortamı oluşturmak
Açıklık

Açıklık, bilinçli kararları, anlayışı ve güveni kolaylaştırır. Organizasyon çapında bilgi paylaşımı, ortak hedefleri kolaylaştırır.

Hepimizin aşağıdakileri yapmamız gerekir:

 • Güvenle konuşmak
 • Bilgi ve fikirleri paylaşmak
 • Kaynak ne olursa olsun, katkıları kendi yararları için onaylamak
 • Son kararı vereni takdir etmek ve desteklemek
 • Yöneticilere, meslektaşlara ve astlara yapıcı geribildirim sunmak
 • Başkalarının katkılarını dinlemek
Sürdürülebilir Karlılık

İşimiz, kısa ve uzun vadeli bir vizyon arasında dengeli bir bakış açısına dayanmaktadır. Hedefimiz, şirketi büyütmek, kazancımızı artırmak ve kârlı yatırımlar sayesinde kurumsal ortamımızı geliştirmektir.

Hedeflerimiz:

 • Müşterilerimizin, hisse sahiplerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını kapsayan başarılı bir iş modeli oluşturmak
 • Fırsat ve rekabet için bir hızlı tepki sağlayan dinamik ve duyarlı bir organizasyon sağlamak
 • Ölçülen riskin kısa, orta ve uzun vadeli iş fırsatlarının dengeli bir portföyüne yatırım yapmak
Sosyal Sorumluluk

Seagate içinde ve dışında katılımı teşvik ediyoruz.

Hedeflerimiz:

 • Profesyonel gayretler, aile hayatını, topluluklar ve çevre arasında sağlıklı bir dengeyi beslemek
 • Topluluklarımıza yapılan pozitif katkıları teşvik etmek

Ahlak Yardım Hattı


 

Seagate Ahlak Yardım Hattı
1-800-968-4925

Günde 24 saat / haftada 7 gün

WEB üzerinden rapor: https://seagate.alertline.com (kullanılabilir diller: İngilizce, Çince, Korece, Malayca ve Tayland dili).


 

Seagate'in Kurumsal Değerleri, en yüksek seviyedeki ahlaki davranışa olan uzun geçmişe sahip özverimizi yansıtır.

Değerlerimizi ve bütünlüğümüzü koruma, Seagate'teki herkesin sorumluluğu altındadır. İşyerinde yasadışı veya gayriahlaki bir durumu fark ettiğinizde sesinizi duyurun. Hemen amiriniz veya İK temsilcinizle konuşun. Veya aşağıdaki ihlallerden herhangi birini bildirmek için, ücretsiz Ahlak Yardım Hattını arayın:

 • Hırsızlık veya sahtecilik de dahil, yasaların her türlü ihlali
 • Belgelerde tahrifat
 • İçeriden ticari bilgilerle ticaret
 • Çıkar çatışması
 • Seagate Davranış Kurallarının İhlalleri

Destek Hattı her zaman hazırdır ve her zaman gizlidir. Doğru aramayı yapmak için beklemeyin.

ABD dışından bir ABD bağlantısı kurmak için AT&T Doğrudan Erişim Numaralarını kullanın, ardından 1-800-968-4925 numarasını çevirin.

SEAGATE TECHNOLOGY PLC: Kurumsal Yönetim Talimatları

Seagate Technology plc’nin ("Şirket") Yönetim Kurulu ("Kurul"), sorumluluklarını nasıl yerine getireceğini belirlemek için aşağıdaki prensipleri kabul etmiştir. Buna ek olarak, bu prensipler, Kurulun Şirketin iş operasyonlarını gerekli şekilde inceleme ve değerlendirmek ve Şirket yönetiminden bağımsız kararlar almak için gereken yetki ve uygulamalara sahip olduğunu göstermektedir.

Bu prensipler, Kurulun komitelerinin ana sözleşmeleriyle birlikte, Kurulun Şirket yönetimine ilişkin çerçevesini açıklamaktadır. Kurul, Şirketin çıkarları doğrultusunda Kurul tarafından veya kanun ve düzenlemeler uyarınca gerektiği şekilde değişikliklere tabi olan bu prensiplerin uygunluğunu ve etkinliğini değerlendirmeyi sürdürecektir. Atama ve Kurumsal İdare Komitesi, bu prensipleri periyodik olarak defa gözden geçirerek, Kurula gerekli görülen değişiklikleri tavsiye etmektedir.

Aşağıdaki bölümlere geç:

Kurul Genel Görünümü
Kurul Oluşumu/Üyelik Kriterleri
Kurul Sorumlulukları
Önemli İş Değişiklikleri Yaşayan Direktörler
Kurul Komiteleri
Kurul ve Komite Operasyonları
Kurul Tazminatı Program
 

 I. Kurula Genel Bakış. Hissedarlar tarafından seçilen Kurul, Şirketin iş ve muamelelerinin yönetimini, Şirketin ve hissedarlarının çıkarlarına uygun bir şekilde düzenler ve denetler. Bu gözetim rolüyle Kurul, hissedarlara ayrılan konular hariç, Şirketin nihai karar verme makamı olma görevine sahiptir. Kurul, Kurul tarafından Şirketin işlerini takip etmekle görevlendirilen üst yönetimin üyelerini seçer ve denetler. Hem Kurul hem de yönetim, Şirketin uzun süreli çıkarlarının, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve Şirketin içinde faaliyet gösterdiği topluluklar dahil olmak üzere, diğer toplulukların sorunlarını sorumlu bir şekilde ele alarak ilerletilebileceğini bilmektedir.

 II. Kurul Oluşumu/Üyelik Kriterleri. Aşağıda, Şirketin Kurul büyüklüğünü ve üyelik kriterlerini nasıl belirlediği açıklanmaktadır.

A. Kurul Büyüklüğü ve Bağımsızlık. Şirketin Şirket Sözleşmesine uygun bir şekilde, bütün Kurulu teşkil eden Müdürlerin sayısı, hisse sahiplerinin üst sınırı artırmasına veya düşürmesine bağlı olarak ikiden az veya 12’den fazla olamaz ve geçerli sayı, Kurulun kararıyla belirlenir. Şirketin hissedarları, direktörlerin her birini yılda bir defa bir yıllık dönem için seçerler. Müdürler ayrıca hissedar toplantıları arasında Kurulca da atanabilir.

Kurul, Kurulun iyi kurumsal yönetim icabınca ve geçerli yasa, kural ve yönetmeliklere uymak amacıyla, en azından bağımsız müdürlerin çoğunluğundan oluşması gerektiğini düşünür ve Kurul hiçbir şekilde bağımsız müdürlerin çoğunluğundan az olamaz. Bir direktör, Kurul tarafından NASDAQ Pazar Kuralları (“NASDAQ”) liste standartlarında yer alan “bağımsız direktör” tanımını karşıladığı belirlenmesi halinde, Kurul ve komitelerinde hizmet vermek amacıyla bağımsız olarak kabul edilir NASDAQ bağımsızlık tanımı, müdürün, Şirketin veya Şirketin herhangi bir üst şirketinin veya ona bağlı herhangi bir şirketin bir çalışanı olmadığı ve hissedar toplantılarının arasında Şirketle çeşitli iş prosedürü tiplerine karışmadığı gibi bir dizi objektif testi kapsar. Kurul ayrıca olumlu bir şekilde, bağımsız her müdürle ilgili olarak, Kurulun düşüncesine göre bir müdür olarak sorumluluklarını bağımsız bir şekilde gerçekleştirmesine engel olabilecek hiçbir ilişki bulunmadığını tespit etmekten de sorumludur.

 

B. Kurul Üyelik Kriterleri. Atama ve Yönetim Komitesi, potansiyel müdür adaylarının kalifikasyonlarını incelemekten ve Kurula, Kurula seçilmek için atanacak adayları tavsiye etmekten sorumludur. Atama ve Yönetişim Komitesi, adayların profesyonel deneyimlerini, kendi alanında göze çarpan başarılarını ve gerekli zaman ve gayreti sarf etme hususundaki istekliliğini dikkate alacaktır. Her direktör adayı, iyi hüküm verme niteliklerine, güçlü bir karaktere ve bağımsız bir zihne sahip olmalıdır. Her direktör, ayrıca bütünlüğü, kişisel ve profesyonel ahlakı ile tanınıyor olmalıdır. Kurul, dönem sınırlarını belirlemedi. Dönem sınırları bazı avantajlar sunmakla birlikte Kurul, Şirkete, faaliyetlerine, stratejilerine, planlarına ve potansiyeline değerli katkılar sağlamış olan tecrübeli Müdürleri kaybetmenin getireceği dezavantajın, tüm avantajlardan fazla olacağına inanıyor. Dönem sınırlarına bir alternatif olarak, Atama ve Kurumsal Yönetişim Komitesi, her müdürün kalifikasyonlarını ve katkılarını inceler ve Kurula yeniden seçilmek üzere atanıp atanmayacaklarını belirler ve hisse sahipleri tarafından yeniden seçilmeleri konusunda Kurula tavsiyelerde bulunur. Hissedarlar ayrıca Şirketin yıllık genel toplantısına seçilmek üzere müdürler atayacaktır ve Atama ve Yönetim Komitesi bu atamaları dikkate alacaktır. Ayrıca İrlanda hukukuna göre, oy hakkının en az %10’una sahip olan hissedarlar, müdür atamaları ve diğer amaçlarla bir hissedarlar toplantısı talep edebilir.

C. Kurul Liderliği.
 

Kurul Başkanı. Kurul, yönetime genel bakışın korunması için, aynı kişinin her iki pozisyona da sahip olmasının Şirketin çıkarına olmadığı sürece Başkan ve CEO pozisyonlarının ayrı kişilerce temsil edilmesi gerektiğine inanıyor.

Birinci Bağımsız Müdür. Kurul Başkanı bağımsız bir müdür değilse, Atama ve Kurumsal Yönetişim Komitesi, hisse sahiplerinin her yıllık toplantısından sonraki ilk idari oturumlarında, Şirketin bağımsız müdürleri arasından bir Birinci Bağımsız Müdür belirleyecek ve bağımsız müdürler de seçecektir. Baş Bağımsız Direktör, diğer Yönetim Dışı Direktörlerin faaliyetlerini koordine eder, Kurul Başkanının bulunmadığı durumlarda ve her idari oturumda Kurul toplantılarına başkanlık eder, Kurul Başkanıyla bağımsız direktörler arasında köprü görevi görür, Kurulun toplantı programlarını ve gündemini onaylar, bağımsız direktörleri toplantıya çağırma yetkisine sahiptir ve önemli hissedarlar tarafından talep edilmesi halinde, danışmanlık ve doğrudan iletişim sağlama görevini üstlenir. Birinci Bağımsız Müdür hizmeti, Kurul uygun gördüğü takdirde dönüşümlü olacaktır.

D. Diğer Kurullardaki ve Diğer Denetim Komitelerindeki Direktörlerin Hizmeti.

Diğer Halka Açık Şirketlerin Kurulları:Tüm olası çatışmaların veya diğer sorunların dikkatle göz önünde bulundurulmasını sağlamak için, direktörlerin bir başka halka açık şirketin yönetim kuruluna katılmadan önce, Atama ve Kurumsal İdare Komitesi Başkanına bildirmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulundan özel onay alınmadığı takdirde müdürler, Şirketin Kurulunda görev almanın yanında dört (4) genel şirket kurulunda daha görev almayla sınırlıdır. Ayrıca Denetim Komitesi'nin hiçbir üyesi (bu Şirket de dahil olmak üzere), 3’ten fazla halka açık şirketin denetim komitesinde hizmet veremez, ancak eğer Yönetim Kurulu bu eş zamanlı hizmetin söz konusu üyenin Komite’de etkin çalışmasına engel olmayacağına karar verirse bu durum değişebilir. Atama ve Kurumsal İdare Komitesi, bu durumun bir direktörün Şirkete karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesi ve Kurula fikir vermesi üzerinde etkisini özel olarak değerlendirecektir. Şirket, tüm direktörlerinden Şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak üstlendikleri sorumluluklara yeterli zaman ve gayreti göstermelerini bekler. Bu faktör, bireysel direktör değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulmaktadır.

CEO’nun Başka Yönetim Kurullarında Hizmet Etmesi:  CEO’muz, Şirket yönetim kurulunda verdiği hizmetin dışında, en fazla bir halka açık şirketin yönetim kurulunda bulunabilir. CEO’nun diğer bir halka açık şirketin yönetim kurulunda hizmet etme çağrısını kabul etmeden önce, Atama ve Kurumsal İdare Komitesine bildirmesi gerekmektedir. CEO, Şirketin direktörlerden birinin görevli olarak bulunduğu bir şirket yönetim kurulunda hizmet edemez.

 III. Kurul Sorumlulukları Hissedarlar, Kurulu yönetimi denetlemeleri ve hissedarların çıkarlarına hizmet edilmesini gözetmeleri amacıyla seçmektedir. Kurul, özellikle aşağıda açıklanan çeşitli değerli fonksiyonları yerine getirmektedir.

A. Şirketin Stratejik Yönelimini, Yıllık Faaliyet Planını ve Büyük Kurumsal Eylemleri Gözden Geçirmek ve Onaylamak. Kurul ve üst yönetim ekibi, en önemli uzun süreli stratejilerin, mali ve diğer hedef ve planları ve büyük kurumsal faaliyetleri tartışır ve uygun olduğunda Kurul bunları onarlar. Kurul, Şirketin bir operasyon planını inceler ve onaylar ve ayrıca Şirket üzerinde etkisi bulunabilecek önemli politik, düzenleyici ve ekonomik eğilim ve gelişmeleri de incelemesi beklenir.


 

B. Şirket Performansını takip etmek. Kurul, Şirketin performansını faaliyet planı ve eşdeğerlerin performansı ile karşılaştırarak takip eder. Kurul, Şirketin mali performansını periyodik olarak, özellikle de eşdeğer şirketlere ve rekabet gücüne odaklanarak gözden geçirir. Bu incelemeler, yönetimin görüşlerinin yanı sıra, önemli yatırımcıların ve güvenlik analistlerinin fikirlerini de içerir.

C. Şirket ve CEO’nun Performansını değerlendirmek. CEO Atama ve Kurumsal Yönetişim Komitesiyle bir araya gelerek Şirketin genel performansı ve ilerlediği yönü tartışır.

Yönetim dışı direktörler, ayrıca periyodik olarak da toplanarak, Şirketin yönelimini ve performansını değerlendirirler ve CEO’nun bireysel performansını görüşürler, bunu Ücret Komitesinin değerlendirmesi takip eder. Bu değerlendirmenin sonuçları, CEO’ya bildirilir.

D. CEO ve Üst Yönetim Ardıllık Planlamasını Gözden Geçirmek ve Onaylamak. Kurul, Şirket içindeki düzenli ardıllık planlamasının önemini bilmektedir. Kurul, potansiyel halefleri hazırlamak için doğrudan ve Komiteleri vasıtasıyla yapılan bir idareci oturumunda CEO’nun ve üst yönetimin halefiyet planının ve geliştirme planlarının yıllık değerlendirmesini yapar. Beklenmedik bir olayın yaşanması halinde, CEO ve CFO’nun yerine ara dönemde bir ardılın getirilmesine yönelik acil durum planları, Kurul tarafından da değerlendirilir.

E. Tavsiye ve Danışma Yönetimi. Yönetime yönelik tavsiye ve danışmanlık, hem resmi Kurul ve Kurul Komitesi toplantıları, hem de direktörlerin ve Şirket genelinde farklı seviyelerde bulunan diğer yönetim üyelerinin CEO ile gayri resmi temasları aracılığıyla sağlanır.

F. Etik ve Hukuki Uyumu Denetlemek. Kurul, mali beyanların bütünlüğü, hukuki ve etik uyumun ve Şirketin Etik Kuralları’na uygunluğunun bütünlüğü dahil olmak üzere, Şirket genelinde bütünlüğün korunması için tüm süreçlerin uygulandığını gözetmek suretiyle, etik ve hukuki uyumu hem doğrudan hem de Komiteleri aracılığıyla denetler.

G. Sadakat ve Etik. Müdür rolleri icabı tüm müdürler, Şirkete karşı, Şirketin çıkarına uygun davranma görevi de dahil, mütevelli görevleri borçludur. Şirket, bir Etik Kuralı kabul etmiştir ve müdürlerin bu Etik Kuralına uyması beklenir.

H. Risk Yönetimini Denetlemek. Kurul doğrudan ve Komiteleri üzerinden, mali ve çalışma riskleri de dahil Şirketin Kurum Risk Yönetimi işlem ve programlarını denetler, Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri değerlendirir, riski azaltma stratejilerini inceler ve en azından yılda iki defa Şirket yönetiminin attığı veya atmış olduğu adımları ve risk iştahı talimatları dahilinde izlediği ve kontrol ettiği riski inceler.

 IV. Mevcut İş Sorumluluklarını Değiştiren Müdürler. Kurula seçildikten sonra bağlantısı veya idareci konumu değişen tüm müdürlerden, Atama ve Kurumsal Yönetişim Komitesinin dikkatine Müdürlükten istifa dilekçesini sunması beklenir. Atama ve Şirket Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu ile birlikte bu değişikliğin Şirketin çıkarlarına olan etkilerini inceleyerek Yönetim Kurulu'na söz konusu istifanın kabul edilip edilmemesini önerir. Aynı zamanda Seagate çalışanı da olan Müdürlerin, Şirketteki görevlerinden ayrıldıklarında kuruldan da istifa etmeleri beklenir; bu istifa Yönetim Kurulu'nun kabulüne bağlıdır.

  V. Kurul Komiteleri.Kurul, Şirketin tüm önemli kararlarını denetler. Kurul, konuların daha derinlikli bir şekilde yönetilmesi için dört daimi komite kurmuştur: Denetim Komitesi, Ücret Komitesi, Atama ve Kurumsal Yönetişim Komitesi ve Finans Komitesi. Denetim, Ücret ve Atama ve Kurumsal Yönetişim Komitelerinin üyelerinin, Yönetim Kurulunun belirlediği gibi, NASDAQ Pazar Kurallarında belirlenen bağımsızlık standartlarına uyması gerekir. Ayrıca Denetim Komitesinin üyelerinin, SEC ve NASDAQ kurallarına göre denetim komitesi üyeleri için geçerli olan artırılmış bağımsızlık standartlarına da uyması gerekir. Her komite Kurula rapor verir. Kurul, temel sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli gördüğü takdirde zaman zaman ek komiteler ekleyebilir veya bu ek komiteleri kaldırabilir.

Ayrıca Kurul komite üyeleri ve başkanlarının periyodik olarak değiştirilmesini; süreklilik ve deneyimin yararları ve ilgili yasal, düzenleyici ve borsa koşullarını göz önüne alarak düşünmektedir. Bir müdür, birden fazla komitede görev alabilir.

Ayrıca, her komite periyodik olarak ilgili komite ve üyelerine ilişkin, komitenin ana sözleşmeye uyumunu da içeren bir performans incelemesi ve değerlendirme yapar. Şirket, komite ana sözleşmelerini Internet sitesinde yayınlamaktadır.

  VI. Kurul ve Komite Operasyonları.

A. Kurul Toplantıları ve Direktör Katılımı. Şirket Kurulu, düzenli olarak planlanan toplantılarda en az yılda dört defa bir araya gelir; ancak gerektiğinde daha sık toplanabilir. Kurul Başkanı, Kurul toplantılarına başkanlık eder; Başkanın yokluğunda, Baş Bağımsız Direktör başkanlık eder. Her direktörün, olağandışı durumların katılımı imkansız kıldığı halle dışında, hem planlanan hem de özel toplantılara katılması beklenmektedir. Müdürlerden ayrıca yıllık genel toplantıya katılmak için gayret etmesi de beklenir.

B. Stratejik Planlama. Kurul, periyodik olarak Şirketin stratejik planını, amaçlarını ve hedeflerini gözden geçirmek için, üst yönetimle bir toplantı yapar.

C. Kurul Toplantısı Gündemleri. Başkan, her Kurul toplantısı için bir ön gündem belirler. Tüm direktörler, gündeme başka öğelerin eklenmesini talep edebilirler. Baş Bağımsız Direktör, üç ayda bir yapılan her Kurul toplantısından önce, nihai gündem taslağını onaylar.

Kurul dikkatle planlanmış bir gündemin etkili Kurul toplantıları için büyük önem taşıdığı kanısında olsa da, gündem, yeni gelişmeleri içerebilecek kadar esnektir. Önemli konuların tam anlamıyla görüşülebilmesi için, her Kurul toplantısına geniş bir zaman ayrılmaktadır. Gündemler, mali ve faaliyetlere ilişkin raporların yanı sıra, Şirketin kısa ve/veya uzun süreli strateji ve işlerini etkileyebilecek güncel konular, kritik önlemler ve karşılaştırmalar gibi diğer raporları ve bir direktörün çeşitli konulardaki bakış açısını genişletebilecek diğer sunum tiplerini de içermektedir. Yönetim sunumları, tartışma ve yorumlara yeterince vakit ayrılabilmesi için, Kurul toplantısı süresinin önemli bir bölümü kapsayacak şekilde planlanmaktadır.

D. İdari Oturumlar. Kurul, bağımsız direktörler arasında özgür ve açık tartışma ve iletişimi desteklemek amacıyla, her olağan Kurul toplantısında bağımsız direktörlerin yönetimin bulunmadığı bir idari oturumda bir araya gelmesi için ayrıca zaman tanımaktadır. Kurul Başkanı bağımsız bir müdür değilse, idari oturumlara Birinci Bağımsız Müdür başkanlık yapar.

E. Kurula Bilgi Akışı. Kurul üyeleri, toplantıda görüşülecek konulara ilişkin tartışmalara hazırlanma fırsatından faydalanmaları için, zaman sınırlamaları veya ancak Kurul toplantısında açıklanması gereken bir konunun hassas karakteri sebebiyle bildirilmeyen noktalar haricinde, Kurul toplantısı öncesinde gündemden ve diğer bilgilerden haberdar edilirler. Her direktörün toplantı süresinin verimli bir şekilde kullanılmasını kolaylaştırmak için bu bilgileri toplantı öncesinde incelemesi beklenmektedir. Bu bilgiler hazırlanırken, yönetim, dağıtılan materyallerin mümkün olduğunca özet olmasını, aynı zamanda bilgilendirilmiş kararlar almaları için direktörlere yeterli bilgiyi vermesini sağlamaya özen gösterir. Yönetim, bir müdürün şirketin işlerinin herhangi bir noktasıyla ilgili sorabileceği tüm soruları cevaplaması için uygun personel sağlayacaktır.

Kurula verilen Bilgiler, yönetim raporları, performans ile faaliyetlere ilişkin ve mali planların karşılaştırması, Şirketin borsa performansı ve üçüncü şahıslarca hazırlanan operasyonlara ilişkin raporlar ve çeşitli iş dünyası yayınlarından alınan makaleler gibi çeşitli kaynaklardan toplanır.

Kurul onayı gerektiren önemli konular, gerekli durumlarda bir veya daha fazla toplantıda incelenebilir ve ilgili konuların netleştirilmesi ve tartışılması için sarf edilen müdahale zamanının göz önünde bulundurulmasıyla, takip eden toplantılarda oylamaya sunulabilir.

F. Direktör Olmayan Kişilerin Kurul Toplantılarına Düzenli Katılımı. Şirketin üst düzey idarecileri, Kurulun istediği gibi, ilgili sorumluluk alanlarında Kurula rapor verir. Zaman zaman, diğer Şirket personelinden de Kurul karşısında özel sunumlar yapmaları istenebilir.

G. Yeni Direktör Oryantasyonu. Şirketin yeni direktörlerinin, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte, mali beyanlar, kurumsal yapı ve idare gibi Şirket işleri ve operasyonlarına ilişkin kapsamlı materyalleri almalarını ve gözden geçirmelerini içeren bir oryantasyon oturumuna katılmaları gerekmektedir. Yükümlü direktörler, bu oryantasyon toplantılarına katılmaya çağrılır. Yeni direktörler, Şirketin üretim süreçlerine alışmak için, mümkün olduğunda ve Kurula katıldıktan sonra makul bir süre içerisinde ilk fırsatta, bir Şirket tasarım merkezini ve üretim tesisini ziyaret etmeye teşvik edilir. Yeni direktörün oryantasyon seyahati giderleri, Şirket tarafından karşılanır.

H. Sürekli Direktör Eğitimi. Şirket, harici direktör eğitim programlarına katılan direktörlerini desteklemekte ve Atama ve Kurumsal İdare Komitesi Başkanının onayı üzerine, uygun harici direktör eğitim programlarına katılmalarına ilişkin makul giderleri karşılamaktadır.

I. Değerlendirmeler. Kurul, Atama ve Kurumsal İdare Komitesi aracılığıyla, periyodik olarak Kurul ve Genel Müdür değerlendirme sürecini denetler. Kurulun komitelerinin her biri periyodik öz denetimler yapar ve cevaplar, Atama ve Kurumsal Yönetişim Komitesi ve Kurulla incelenir. Atama ve Kurumsal Yönetişim Komitesi ayrıca periyodik olarak direktörlerin Kurula kattığı beceri ve deneyimlerin karıştırılmasını düşünmekte ve Kurulun gözetim işlevini etkili bir şekilde yerine getirmek için gerekli araçlara sahip olup olmadığını değerlendirmektedir.

J. Diğer Komite Nitelikleri. Farklı komite üyelerinin nitelikleri, her komite üyeleri için zorunlu kılınan düzenleme gereksinimlerine uyum bakımından yıllık olarak incelenir. Atama ve Kurumsal İdare Komitesi, Kurula komite üyelerini tavsiye eder.

K. Komite Gündemleri. Komite sekreteri, komite başkanına danışmak suretiyle, komite gündemlerini hazırlar. Her komiteye ilişkin yıllık olarak tekrarlayan olaylar, genellikle her yıl gündeme alınarak, ön gündem konuları olarak kullanılır. Tüm komite üyeleri, gündeme ek konular ekleme özgürlüğüne sahiptir.

L. Dış Danışmanlar ve Yönetime Erişim. Kurul ve komiteleri, istedikleri zaman, masrafları Şirkete ait olmak üzere, Şirkete ve hissedarlarına karşı olan görevlerinde onlara destek vermek için mali işler, hukuk, muhasebe veya diğer konularda müşavir veya danışmalar tutma hakkına sahiptir. Kurul üyeleri ayrıca gerekli ve uygun olduğunda, Şirketin tüm yönetim üyeleri ve çalışanlarına serbestçe erişebilirler.

M. Direktörlerle İletişim. Yıllık genel toplantı, her yıl, hissedarlara Şirketle ilgili konularda Kurul üyelerine sorular sorma veya onlarla doğrudan iletişim kurma fırsatı vermektedir. Bunun yanı sıra, hissedarlar ve diğer ilgili taraflar, aşağıdaki yolları kullanarak posta veya faks ile yazışmalarını göndermek suretiyle, Baş Bağımsız Direktör ve/veya yönetim dışı veya bağımsız direktörler grubu dahil olmak üzere, direktörlerimizin herhangi biri veya tümüyle iletişim kurabilir:

Yönetim Kurulu (veya atanan Müdür)
c/o Kurum Sekreteri
Seagate Technology plc
38/39 Fitzwilliam Square
Dublin 2 İrlanda
Faks: + 353 (0) 1 661 2040


Kurum Sekreteri, kendi belirlediği şekilde iletişimlerin aktarımını engelleyen hukuki veya diğer bir konunun olmaması halinde, tüm iletişimleri belirtilen direktör muhataba/muhataplara mümkün olduğunca hızlı bir şekilde aktaracaktır. Bu bakımdan, aşağıdaki gibi Kurulun görevleri ve sorumluluklarıyla ilgili olmayan belirli konular, Kurum Sekreteri tarafından ilgili muhataba aktarılmayacaktır:

 • iş teklifleri veya reklamlar;
 • istenmeyen postalar ve toplu posta gönderimleri;
 • yeni ürün önerileri;
 • ürün şikayetleri;
 • ürün sorguları;
 • özgeçmişler ve diğer iş sorgusu biçimleri;
 • gereksiz postalar; ve
 • anketler.


Bunun yanı sıra, Kurulun veya muhatap kabul edilen direktörlerin hukuki veya diğer gereklilikler sebebiyle saklanan tüm iletişimler konusunda mümkün olduğunca kısa süre içinde bilgilendirilmesi koşuluyla, uygun olmayan bir şekilde düşmanlık güden, tehdit eden, yasadışı nitelik taşıyan veya benzer şekilde uygunsuz bulunan hiçbir materyal söz konusu muhataba iletilmeyecektir.

N. Muhasebe, Dahili Kontroller veya Denetim Konularına İlişkin Sorunların Bildirilmesi. Denetim Komitesi, muhasebe, dahili muhasebe kontrolleri veya denetleme konuları hakkında gelen şikayetleri alma, tutma ve muamele etmeye ve şüpheli muhasebe veya denetleme konularına ilişkin bulunulan gizli ve isimsiz sorun bildirimlerini mümkün kılmaya yönelik prosedürler uygulamaktadır. Etik Destek Hattının irtibat bilgileri de dahil bu prosedürleri, Şirketin web sitesinde http://www.seagate.com/about/investors/ adresinde, "Etik Destek Hattı" sekmesinde bulabilirsiniz.


 

  VII. Kurul Ücret Programı. Şirket, Kurul seviyesinde, benzer şirketlerin ücret programlarıyla rekabet edecek şekilde tasarlanmış, adil ve dolaysız bir ücret programı sürdürmeyi amaçlamaktadır.

A. Direktör Tazminatı

Şirketin Tazminat Komitesi, bağımsız direktörlerin denetiminde direktör tazminatı seviyesini ve biçimini düzenleyen politikalar tavsiye etmekte ve uygulamaktadır.

Şirketin Ücret Komitesi, Şirket direktörlerinin çıkarlarını hissedarların uzun süreli çıkarlarıyla paralel hale getirmek amacıyla, toplam direktör ücret paketinin büyük bir bölümünün Şirket ortak hisseleri ve hisse eşdeğerleri şeklinde ödenmesi gerektiği kanısındadır.

B. Hisse Mülkiyeti

Kurul, müdürleri Şirket hissesi almaya teşvik eder. Şirket, müdürlerin belli sayıda hisseye sahip olmasını gerektiren bir politika belirleyebilir.

Ekim 22, 2013 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından değişikliğe tabi tutulmuştur.

Finans Bilgileri ve Olaylar

Seagate sabit disk sürücüleri ve depolama çözümlerinde dünya lideridir. Burada, ayrıntılı Seagate finans bilgi ve haberlerini ve olayların arşivlerini bulabilirsiniz.

Seagate Technology Mali Bilgileri

to
Lütfen aa/gg/yyyy biçimini kullanın.
Lütfen aa/gg/yyyy biçimini kullanın.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Seagate'in Maxtor’u satın alması ne zaman kapandı? Kapat

  Y: 19.05.06

 • Maxtor’un (MXO) 19 Mayıs 2006’daki kapanış fiyatı neydi? Kapat

  C: 9,27 dolar

 • Maxtor ortak hisselerinin sahiplerinden biri olarak, birleşmede ben ne alacağım? Kapat

  Y: Birleşme anlaşmasının hükümlerine göre Maxtor hisse sahipleri, Maxtor’un ortak hisselerindeki hisse başına Seagate ortak hisselerinden 0,37 hissenin vergisiz bir karşılığını alacaktır.

 • Maxtor hisselerimi Seagate hisseleriyle değiştirmek için ne yapmam gerekir? Kapat

  Y: Maxtor hisselerini Seagate hisseleriyle değiştirme işlemi, Maxtor hisselerinizi elinizde nasıl bulundurduğunuza bağlıdır.

  Maxtor Borsa Sertifikalarının Sahipleri:

  Maxtor hisselerini temsil eden fiziksel sertifikalara sahipseniz, Seagate/Maxtor satın almanın aktarma aracısı olan Computershare’den aktarımla ilgili bir mektup alacaksınız. Aktarma mektubu, Maxtor hisse sahipleri için, sertifikalarını Seagate ortak hisse sertifikalarıyla değiştirme ve her türlü kısmi hisselerini nakitle değiştirme prosedürlerinin ayrıntılarını verecektir.

  Lütfen Aktarımdan Mektubunuzu almak için, kapanış tarihinden (19 Mayıs 2006) sonra yaklaşık iki-üç hafta geçmesini bekleyin. Maxtor’da ve aktarma aracısında geçerli adresiniz olmadığını, bir Aktarım Mektubu almadığınızı veya ek bir Aktarım Mektubuna ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, yeni bir Aktarım Mektubu istemek için lütfen 303-262-0600 numarasından veya ücretsiz olarak 800-962-4284 numarasından Computershare ile irtibata geçin.

  Lütfen bir banka veya broker aracılığıyla hisse almadıysanız, Aktarım Mektubu ALMAYACAĞINIZI ve bir Aktarım Mektubunu doldurmanız gerekmediğini unutmayın.

  Banka veya brokerler vasıtasıyla hisse alanlar ("sokak adı"):

  Bir banka veya broker vasıtasıyla hisse aldıysanız, hisselerinizi dönüştürme işlemini banka veya brokeriniz halledecektir. Dönüştürmenin, işlemin kapanışından sonra 5-10 gün sürmesi bekleniyor. Sizin herhangi bir işlem yapmanız gerekmez. Lütfen bazı banka veya brokerlerin, kısmi hisselerin yerine nakdi biraz farklı hesaplayabileceğini unutmayın. Lütfen bir banka veya broker aracılığıyla hisse almadıysanız, Aktarım Mektubu ALMAYACAĞINIZI ve bir Aktarım Mektubunu doldurmanız gerekmediğini unutmayın.

 • Hisselerimin değiştirilmesiyle ilgili vergi sonuçları nelerdir? Kapat

  Y: Bu, ABD vergi yasalarına göre vergilendirilebilir bir olayı tetiklemeyen, tüm hisselerle ilgili bir işlemdir.

 • Birleşme artık tamamlandığında göre, Maxtor %2,375 ile %6,8 dönüştürülebilir kıdemli notları ne olacak? Kapat

  Y: Maxtor kıdemli dönüştürülebilir notlarından 2012 vadeli %2,375 ve 2010 vadeli %6,8, hüküm ve koşullarına bağlı olarak not tutucuların opsiyonuna göre beklemede ve dönüştürülebilir kalacaktır. 2012 vadeli %2,375 için notlar, her biri bu notların birincil miktarının 1.000 doları için Seagate’in yaklaşık 56.65029 hissesine dönüştürülebilir. 2010 vadeli %6,8 için notlar, her biri bu notların birincil miktarının 1.000 doları için Seagate’in yaklaşık 30.17329 hissesine dönüştürülebilir.

 • Maxtor'un CUSIP Numarası nedir? Kapat

  Y: MXO ortak hisselerinin CUSIP numarası 577729’dur.

 • Maxtor/Quantum HDD birleşmesi ne zaman gerçekleşti? Kapat

  Y: 02.04.01.

 • Quantum HDD hisse sahipleri birleşmede ne aldı? Kapat

  Y: Quantum HDD hisse sahipleri, Quantum HDD’nin ellerindeki her hissesi için Maxtor hisselerinden 1,52 hisse aldı.

Yatırımcı İlişkileriyle İrtibata Geç

Seagate olarak, yatırım topluluğuna hızlı ve ilgili bilgi sunmanın önemini fark ettik. Zamanında gerçeklere erişmek için, bu self servis araçlarına erişin.

Lütfen bazı Yatırımcı Kiti belgelerinin PDF biçiminde olduğunu ve Adobe Reader gerektirdiğini unutmayın.

E-posta uyarıları için kaydolun (Shareholder.com)

Belge Talebi formunu doldurun (Shareholder.com)

Yatırımcı İlişkileriyle ilgili sorularınız için lütfen aşağıdakilerle irtibata geçin:

E-posta: stx@seagate.com
Yatırımcı İlişkilerine atanmış telefon: (408) 658-1222

Seagate Stoku

Daha Fazlasını Öğrenin