Yatırımcılar

NASDAQ: STXSeagate Technology Yasa İhlali Dışında Kalan İfade Beyanı

Bu sitede Seagate Technology plc (“Seagate”) hakkında bilgiler bulunmaktadır. "İleriye yönelik yapılan herhangi bir ifade" yalnızca söz konusu bilgiler Seagate tarafından hazırlandığı tarih itibarıyla yapılmış olup, 1995 tarihli Özel Menkul Değer İhtilafları Reform Kanunu'nda belirtilen ileriye yönelik bilgilerle ilgili yasa ihlali dışında olan tanımı içinde kalacak biçimde tasarlanmıştır.

Bu sitede Seagate Technology plc (“Seagate”) hakkında bilgiler bulunmaktadır. "İleriye yönelik yapılan herhangi bir ifade" yalnızca söz konusu bilgiler Seagate tarafından hazırlandığı tarih itibarıyla yapılmış olup, 1995 tarihli Özel Menkul Değer İhtilafları Reform Kanunu'nda belirtilen ileriye yönelik bilgilerle ilgili yasa ihlali dışında olan tanımı içinde kalacak biçimde tasarlanmıştır. Bu ileriye yönelik ifadeler, gelecekteki olasılıklarla ilgili bilgileri belirtir ve "beklenir", "planlanır", "önceden tahmin edilir", "olacağına inanılır", "tahmin edilir", "öngörülür", "tasarlanır" gibi sözcükleri ve benzeri ifadeleri içerir. İleriye yönelik bu ifadeler, yapıldıkları tarih itibariyle yönetimin beklentilerine, tahminlerine ve varsayımlarına göre yapılır. İleriye yönelik bu ifadeler bilinen veya bilinmeyen risklere, belirsizliklere ve söz konusu bu ifadelerin öngördüğü sonuçlardan, performanstan veya olaylardan maddi olarak farklı sonuçlar doğmasına neden olabilecek diğer faktörlere bağlıdır. Bu tür riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler Seagate'in kontrolü dışında olabilir ve Seagate'in çalışmasına ve mali durumuna ilişkin riskler oluşturabilir. Sonuçlarda maddi farklılıklara neden olabilecek faktörler, Seagate’in SEC için beyan ettiği en son Form 10-K ve Form 10-Q formlarında açıklanmış olup bu sitede de belirtilmiştir. Bu ileriye yönelik ifadeler, sonraki tarihler itibariyle görüşlerimizi yansıtıyor olarak kabul edilmemelidir; ileriye yönelik bu ifadeleri değiştirmek veya yapılan değişikliklerin kamuoyuna açıklamak zorunda olmadığımızı kabul ettiğimizi beyan ederiz.

Bu sitede diğer internet sitelerine bağlantılar olabildiği gibi diğer sitelerdeki malzemeleri içeren çerçeveler de bulunabilir. Bu tür bağlantılar ve çerçeveler söz konusu sitelerdeki ürünleri veya hizmetleri onayladığımız anlamına gelmez; söz konusu siteler Seagate tarafından onaylanmış değildir.