DOS için SeaTools

Sürücünüzün sağlığını kontrol eden çabuk tanı aracı.

Sürüm Notları
warning

Desteklenen Diller: English, Deutsch, español, Français, Italiano, português, 中文(简体), 中文(繁體),日本語 ,한국 (한국어), Tiếng Việt, русском, ภาษาไทย

 

Sistem Gereksinimleri:

 • En az bir (1) adet disk sürücü. Seagate Technology ya da Maxtor-marka disk sürücüler geliştirilmiş özellikleri destekleyecektir
 • SVGA 1024 x 768 ya da daha yüksek grafik yetenekler
 • 386 ya da daha yüksek işlemcili bir IBM / Intel uyumlu bilgisayar
 • Çalıştırılabilir SeaTools uygulaması için CD-ROM ya da 1.44 megabayt floppy disket sürücü

 

Bu yazılımın daha eski sürümleri için Eski SeaTools sayfamıza bakın.

İndirme bağlantısına erişmeden önce lütfen aşağıdakileri kabul edin:

LÜTFEN BU SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASINI ("EULA") DİKKATLİCE OKUYUN. "KABUL EDİYORUM"A TIKLAYARAK YA DA YAZILIM VE İLGİLİ DOSYALAR ("YAZILIM"), DONANIM ("DONANIM"), DİSK(LER), CD-ROMLAR VEYA DİĞER ORTAMLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, ANCAK ONLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN) BU ÜRÜNÜN TAMAMINI YA DA HERHANGİ BİR KISMINI İNDİRMEK, KURMAK, YÜKLEMEK VEYA KULLANMAK İÇİN HERHANGİ BİR ADIM ATMAKLA SİZ VE ŞİRKETİNİZ ("LİSANSI ALAN"), BU EULA'NIN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU ÜRÜNÜ ŞİRKETİNİZİN KULLANIMI İÇİN ALIYORSANIZ, ŞİRKETİNİZİ BU EULA İLE HUKUKEN TAAHHÜT ALTINA SOKMAYA İZNİ OLAN YETKİLİ BİR TEMSİLCİ OLDUĞUNUZU İFADE ETMİŞ OLURSUNUZ. KABUL ETMİYORSANIZ "KABUL EDİYORUM"U TIKLAMAYIN VE YAZILIMI İNDİRMEYİN, BAŞLATMAYIN, KURMAYIN YA DA KULLANMAYIN.

1. Mülkiyet. Seagate Technology LLC ("Seagate) ve tedarikçileri, Yazılım'a ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere ilgili tüm hakların, mülkiyet hakkının ve payların da sahibidir. Yazılım satılmayıp sadece lisansı verilmiştir. Yazılımın yapısı, düzenlenmesi ve kodları Seagate ile tedarikçilerine ait değerli ticari sırlar ve gizli bilgilerdir. Yazılım, ABD ve diğer ülkelerin telif hakkı yasaları da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasa ve anlaşmaları ile korunmuştur. "Yazılım" terimi "Üçüncü Taraf Yazılımı" anlamına atıfta bulunmaz ya da bunu içermez. "Üçüncü Taraf Yazılımı" Seagate tarafından üçüncü taraflardan lisansı alınmış ve sizin lisansını almış olduğunuz Yazılım'ın spesifik sürümü ile birlikte temin edilebilecek belirli yazılımlar anlamına gelir. Üçüncü Taraf Yazılımı genel olarak aşağıda ortaya konan terimlerden etkilenmez fakat söz konusu Üçüncü Taraf Yazılımının lisansını verenler tarafından konulan farklı kayıt ve koşullara tabidir. Aynı zamanda Üçüncü Taraf Yazılımının da tabi olduğu işbu Anlaşmanın 1. Bölüm ile 5. ve 6. Bölümleri dışında Üçüncü Taraf Yazılımını kullanmanız ilgili lisans koşullarına ve hükümlerine tabidir. Bu EULA uyarınca teslim almış olduğunuz Yazılımla ilgili söz konusu Üçüncü Taraf Yazılımı için ilgili lisansları ve/veya uyarıları http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/ adresinde bulabilir ve görebilirsiniz. Geçerli Üçüncü Taraf Yazılımı ile ilgili bu gibi tüm Üçüncü Taraf Yazılım lisansları içinde yer alan kayıt ve koşulları uygulamayı kabul ediyorsunuz. Geçerli olan durumlarda, Üçüncü Taraf Yazılımı için kaynak kodlarını elde edebileceğiniz sitelerin URL'leri http://www.seagate.com/support/downloads/ adresinde bulunabilir.

Ürün Lisansı. Bu EULA şartlarına uymanıza tabi olarak Seagate size dahili ve yalnızca ilgili dokümantasyonda açıklanan amaçlarla yerleşkenizde bulunan bir (1) adet cihaz üzerinde bir (1) adet Yazılım kopyasını kurmak ve kullanmak üzere kişisel, münhasır olmayan, devredilemeyen sınırlı bir lisans verir. CD veya Ürünle birlikte sunulan diğer ortamlardaki bir takım üçüncü kişi yazılımlarını kullanma, ayrı bir lisans sözleşmesinin hüküm ve koşullarına tabi olabilir; bu lisans sözleşmesi, Ürünün yanında gelen CD ya da diğer ortam üzerinde bulunan "Beni Oku" dosyasının içinde bulunabilir. Yazılım üçüncü taraflar tarafından sağlanan belirli hizmetlerle bağlantı kurmanızı ve bunları kullanmanızı sağlayan bileşenler içerir ("Üçüncü Taraf Hizmetleri"). Üçüncü Taraf Hizmetlerini kullanmanız ilgili üçüncü taraf hizmet sağlayıcı ile yaptığınız anlaşmaya tabidir. Burada açık bir şekilde belirtilen hariç, bu EULA size Ürünle ilgili hiçbir fikri mülkiyet hakkı tanımaz. Açıkça size verilmemiş tüm haklar, Seagate ile tedarikçilerine aittir. Koşulsuz olarak sağlanan hiçbir hak yoktur.

2.1  Yazılım. Sadece yedekleme ve yıkımdan kurtarma amaçlarıyla Yazılımın tek bir kopyasını yapmanıza izin verilir. Yazılımı değiştiremez veya Yazılım için yeni bir yükleyici oluşturamazsınız. Yazılımın lisansı ve dağıtımı Seagate tarafından, sadece kendi depolama ürünleriyle kullanılmak üzere verilir ve yapılır ve Seagate’e ait olmayan depolama ürünleri için kullanılamaz.

3. Kısıtlamalar. Şunlardan herhangi birini yapma izniniz yoktur:

Yazılım da dahil olmak üzere, ancak onunla sınırlı olmaksızın, Üründen veya onun herhangi bir parçasından veya bileşeninden türetilmiş herhangi bir eser oluşturamaz;

Ürünün tamamını veya parçalarını çoğaltamaz;

Alttaki Bölüm 11'de açıkça yetkili verilen durumlar dışında, ürünün tamamını veya parçalarını herhangi bir üçüncü kişiye satamaz, atayamaz, lisansını veremez, ifşa edemez veya diğer herhangi bir şekilde aktaramaz veya kullanımına sunamaz;

Bu sözleşmeden doğan yasaklamadan bağımsız olarak, söz konusu faaliyete yürürlükteki kanunlar ile açıkça izin verilmesi dışında ve sadece bu ölçüde, Ürün ya da herhangi bir kısmının ya da bileşeninin değiştirilmesi, tercüme edilmesi, kaynak koda dönüştürülmesi ya da ters mühendisliğe tabi tutulması;

Ürünün üçüncü taraflara hizmet sağlamak amacıyla kullanılması;

Bu gibi bir anlaşmaya zaten tabi değilse, Yazılımın herhangi bir açık kaynak lisans anlaşmasına tabi hale getirecek herhangi bir işlemin yapılması; ve

Üründeki herhangi bir sahiplik not veya işaretlerini kaldıramaz veya değiştiremez.

Güncellemeler. Eğer herhangi bir Yazılımın bir güncellemesini ya da bir yükseltmesini veya yeni bir sürümünü ("Güncelleme") alırsanız, bu Güncellemeyi kullanmak amacıyla daha önceki sürüm için geçerli bir lisans sahibi olmalısınız. Size sunulan tüm Güncellemeler, bu EULA'nın hüküm ve koşullarına tabi olacaktır. Bir Güncelleme aldığınızda, Yazılımın eliniz, gözetiminiz veya kontrolünüz altında bulunan sürümünü (sürümlerini) kullanmaya devam edebilirsiniz. Seagate'in bir Güncelleme hazır olduğunda Yazılımın önceki sürümlerini destekleme sorumluluğu yoktur. Seagate'in bu EULA'ya bağlı olarak hiçbir destek, bakım, Güncelleme ya da değişiklik sunma sorumluluğu yoktur.

5. GARANTİNİN OLMADIĞI. ÜRÜN VE ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMI "OLDUĞU GİBİ" ESASINDA SUNULUR VE NE KOŞULLU NE DE KOŞULSUZ HİÇBİR GARANTİ SAĞLANMAZ. SEAGATE VE TEDARİKÇİLERİ, PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE BAŞKA KOŞULLARI İHLAL ETMEME GİBİ KOŞULSUZ GARANTİLER DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA YASAL, KOŞULLU VEYA KOŞULSUZ DİĞER TÜM GARANTİLERİN GEÇERSİZ OLDUĞUNU AÇIKLIKLA BEYAN EDER. SEAGATE ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNİ SAĞLAMAZ VE ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNİ KULLANIMINIZLA İLGİLİ HER TÜRLÜ RİSK TARAFINIZA AİTTİR.

6. ARIZİ, NİHAİ VE DİĞER BAZI HASARLARIN HARİÇ TUTULMASI. SEAGATE YA DA LİSANS VERENLERİ YA DA TEDARİKÇİLERİNİN KUSUR, HAKSIZ FİİL (İHMAL DE DAHİL), YANLIŞ BEYAN, KUSURSUZ SORUMLULUK, SÖZLEŞME İHLALİ YA DA GARANTİ İHLALİ DURUMUNDA BİLE VE SEAGATE YA DA LİSANS VERENLERİ YA DA TEDARİKÇİLERİ BU GİBİ ZARARLARIN OLMA İHTİMALİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSALAR BİLE VE BU ANLAŞMA YA DA HERHANGİ BİR YASAL ÇÖZÜM YOLUNUN ASLİ AMACININ BAŞARISIZ OLMASINA BAKILMAKSIZIN, YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE, HİÇ BİR DURUMDA SEAGATE YA DA LİSANS VERENLERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ ÜRÜNÜN YA DA ONUN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜN VEYA BİLEŞENİNİN YA DA İLGİLİ HİZMETİN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETİNİN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN YA DA EULA'NIN HERHANGİ BİR HÜKMÜ UYARINCA YA DA ONUNLA BAĞLANTILI BAŞKA BİÇİMLERDE DOĞAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNLARLA İLGİLİ OLAN HER NE OLURSA OLSUN HİÇBİR ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ, DOLAYLI YA DA BAĞLI OLAN ZARARLARDAN (BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, KAR YA DA GİZLİ VEYA DİĞER BİLGİ KAYIPLARINA, TİCARİ FAALİYETİN AKSAMASINA, KİŞİSEL YARALANMALARA, MAHREMİYET KAYBINA, İYİ NİYET YA DA MAKUL DİKKAT DA DAHİL HERHANGİ BİR GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNE, İHMALE VE HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN HER TÜRLÜ DİĞER MADDİ YA DA BAŞKA KAYBA İLİŞKİN ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) SORUMLU OLMAYACAKTIR.

7. YÜKÜMLÜLÜK SINIRLANDIRMASI. HER NE NEDENLE OLURSA OLSUN UĞRAYABİLECEĞİNİZ HER TÜRLÜ ZARARDAN BAĞIMSIZ OLARAK, BU EULA’NIN HERHANGİ BİR HÜKMÜ UYARINCA SEAGATE’İN TOPLAM SORUMLULUĞU VE BU BELGE UYARINCA MÜNHASIR KANUN YOLUNUZ ÜRÜN İÇİN LİSANS ALAN TARAFINDAN SEAGATE’E ÖDENEN ÜCRETLERLE SINIRLI OLACAK VE HİÇBİR DURUMDA SEAGATE’İN TOPLAM BİRİKİMLİ TAZMİNATI BU TUTARI GEÇMEYECEKTİR. BUNLARA EK OLARAK, HİÇBİR DURUMDA SEAGATE'İN LİSANS VERENLERİ YA DA TEDARİKÇİLERİ HİÇBİR TÜRDE HİÇBİR ZARARDAN DA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

8. Gizlilik.Ürünü kullanmanızla ilgili olarak Seagate'in sizi kişi olarak belirtebilecek bilgileri toplaması, kullanması ve bunların açıklaması, http://www.seagate.com/about/legal-privacy/privacy-statement/ adresindeki Seagate'in Gizlilik İlkesi'ne tabidir.

Tazminat. EULA'yı kabul ederek, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her türlü Üçüncü Taraf Hizmetleri de dahil olmak üzere, Ürünü ya da Ürünle ilgili her türlü başka maddeyi kullanımınızdan doğan, bununla ilgili ya da bunun sonucunda olan her türlü doğrudan, dolaylı, arızi, özel, bağlı olan ya da örnek niteliğinde olan zarara karşı Seagate, yetkilileri, çalışanları, temsilcileri, bağlı kuruluşları, iştirakleri ve diğer ortaklarını tazmin etmeyi ve başka şekillerde zarar görmelerini önlemeyi kabul ediyorsunuz.

10. Uluslararası Ticarete Uygunluk. Yazılımım ve bu EULA kapsamında indirilmek için hazır tutulan ilgili her türlü teknik bilgi Amerika Birleşik Devletleri'nin ("ABD") gümrük ve ihracat denetim kanun ve yönetmeliklerine tabidir ve aynı zamanda indirme işleminin amaçlandığı ülkenin gümrük ve ihracat denetim kanun ve yönetmeliklerine de tabi olabilir. Ayrıca, ABD yasalarına göre bu EULA dahilinde indirilmeye sunulan Yazılım veya ilgili her türlü teknik veriler, yasaklı ülkelere satılamaz, kiraya verilemez veya başka bir biçimde aktarılamaz http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) adresinde bulunan ABD hükümeti yasaklı taraflar listelerinin herhangi birinde tespit edilen) veya nükleer silahların, malzemelerin ya da tesislerin, füzelerin veya destek füzeleriyle ilgili projelerle kimyasal veya biyolojik silahların tasarımı, geliştirilmesi, üretilmesi veya kullanılmasıyla ilgili faaliyetler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kitle imha silahlarıyla ilgili faaliyetlere karışan son kullanıcılar tarafından kullanılamaz. Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan veya Suriye devletlerinin bir vatandaşı, yerlisi veya mukimi olmadığınızı ya da onların kontrolü altında bulunmadığınızı, ABD ihracat kontrolü yasalarında belirtildiği şekilde diğer herhangi bir yasaklı son kullanıcı olmadığınızı; yayılmacı faaliyetler içinde yer almadığınızı kabul ediyorsunuz. Ayrıca, yukarıda bahsi geçen ülkelere ya da bu ülkelerin vatandaşlarına, yurttaşlarına ya da mukimlerine ya da hiçbir başka yasaklı son kullanıcıya veya hiçbir yasaklı son kullanım amacıyla Yazılımı ya da ilgili herhangi bir teknik bilgiyi indirmeyeceğinizi ya da başka şekillerde ihraç ya da yeniden ihraç etmeyeceğinizi de kabul ediyorsunuz.

Genel. Lisans Alanla Seagate arasındaki bu EULA, yasalar çatışması kurallarından bağımsız olarak California Eyaleti kanunları hükümlerine tabidir ve bunlara göre yorumlanır. Bu EULA, Seagate ile Lisansı Alan Kişiler arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve Lisansı Alan Kişiyle Seagate arasında bunun konusuyla ilgili olarak geçmişte yapılmış her türlü sözleşmenin yerine geçerek, Lisansı Alan Kişinin Ürünü kullanmasını düzenler. Bu EULA'nın herhangi bir hükmünün, yetkili bir mahkeme yerinin bir mahkemesi tarafından yasalara aykırı olduğu kabul edildiği takdirde bu hüküm değiştirilecek ve orijinal hükmün hedeflerini, yasanın izin verdiği ölçüde olabildiğince tam kapsamına göre gerçekleştirecek şekilde yorumlanacak ve EULA'nın kalan hükümlerinin etki ve geçerliliği devam edecektir. Ürün ve onunla ilgili her türlü teknik veri, sınırlı haklarla sunulmuştur. Kullanım, çoğaltma ya da ifşaat ABD hükümeti tarafından duruma göre DFARS 252.227-7013 (Teknik Bilgiler ve Bilgisayar Ürünü üzerindeki Haklar) (c)(1)(iii) fıkrası ya da 48 CFR 52.227-19 (Ticari Bilgisayar Ürünü – Kısıtlı Haklar) (c)(1) ve (2) fıkralarında ortaya konan kısıtlamalara tabi tutulur. Üretici, Seagate'tir. Bu EULA'yı ve Yazılımı başka bir son kullanıcıya bir defalığına ve kalıcı bir şekilde, (i) Yazılım, Donanım, ortam ve basılı materyallerin, (varsa) Yükseltmelerin ve bu EULA'nın hiçbir kopyasını almamak ve (ii) bu EULA'yı ve Yazılımı alan son kullanıcının aktarmadan önce EULA'nın tüm hükümlerini kabul etmesi koşuluyla aktardığınız durum hariç, bu EULA'yı veya bu EULA kapsamındaki hiçbir hakkı başkasına aktaramaz veya atayamazsınız. Bu Bölümü ihlal edici nitelikteki her türlü atama denemesi geçersizdir. Seagate, Seagate logosu ve diğer Seagate adları ve logoları, Seagate'in ticari markalarıdır.

Rev. 09.19.2012

Talimatlar

 • Adım 1

  En yeni DOS için SeaTools yazılımını kullanmak için çalıştırılabilir CD görüntüsü sürümünü masaüstünüze indirin.

 • Adım 2

  .ISO dosyasını bir CD'ye yakın. Bunun nasıl yapılacağı ile ilgili talimatlar için bakın Bilgi Tabanı madde 201431.

 • Adım 3

  Çalıştırılabilir ortam oluşturulduktan sonra bilgisayarı ortam sürücü içindeyken başlatın. Eğer ortamdan başlamıyorsa, başlatma emrinin bilgisayar BIOS'unda ayarlanması gerekebilir. Bakın Bilgi Tabanı maddesi 184971 veya kullanım kılavuzunda, başlatma sırasını değiştirme hakkında bilgi bulabilirsiniz.

   

  NOT: Bu sürüm ile başlatma konusunda herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen DOS için SeaTools'un eski sistem sürümlerinden birini kullanın.

 • İNDİR
  Adım 4

  SeaTools'u çalıştırmak için, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kabul edin ve ekranda görülen talimatları uygulayın ya da daha fazla bilgi için öğretici yardıma başvurun.

 • Ayrıntılı Bilgiler

  DOS için SeaTools GNU GPL koşulları altında dağıtılan FreeDOS kernel kullanır.

   

  Kullandığımız FreeDOS kernel kopyasını elde etmek için:web sitemizden:

  aynak kodunun bir kopyasını indirin.
  Kaynak kodunun bir kopyasını isteyin e-postayla.
  http://www.freedos.org adresindeki FreeDOS web sitesinden en yeni kopyasını edinin.