Twitter Facebook Google Plus Linked in

NAS OS 4.x – Przeglądarka plików zgłasza komunikat „Invalid argument supplied for each()” (Dla każdego (...) podano nieprawidłowy argument). Użytkownik nie będzie mieć dostępu do udostępnień.

Jeśli użytkownik jest przypisany do lub ma dostęp do ponad 20 Udostępnień, w tym Udostępnień publicznych, przeglądarka plików nie wymieni udostępnień użytkownika i zgłosi błąd: „Invalid argument supplied for each()” (Dla każdego (...) podano nieprawidłowy argument).
 
Ten problem zostanie usunięty w przyszłej aktualizacji oprogramowania układowego.
 
Przykład: Poniższy zrzut ekranu pokazuje, że Przeglądarka plików nie wymienia udostępnień użytkownika, a błąd jest wskazany kolorem czerwonym.
 

 
W tym przykładzie użytkownikowi nadano 20 Udostępnień. Istnieje jeden Katalog publiczny dostępny dla wszystkich użytkowników. W wyniku tego dostępnych dla użytkownika jest 21 udostępnień, co przekracza limit dostępnych 20 Udostępnień w Przeglądarce plików.
 
Istnieją dwa rozwiązania powyższego problemu.

Aby rozwiązać powyższy problem, usuń uprawnienia użytkownika z udostępnień tak, aby użytkownik nie miał dostępu do więcej niż 20 udostępnień. Obejmuje udostępnienia publiczne.
 
  • W Device Manager (Menedżerze urządzeń) przejść do Udostępnień. Zmniejsz liczbę Udostępnień dostępnych dla użytkownika za pomocą opcji Share Edit (Udostępnij edycję). Wybierz Users (Użytkownicy), a następnie usuń użytkownika z pola uprawnień.
     
  • Edytuj udostępnienia publiczne i zamień je na prywatne, ale nie przypisuj do nich użytkownika.
 
Po użyciu jednej z opcji rozwiązania tego problemu należy wylogować się ze Strony głównej NAS OS 4.x i zalogować się ponownie.

Podczas otwierania Przeglądarki plików udostępnienia użytkownika są teraz dostępne. 
 
Poniższy zrzut ekranu pokazuje, że w Przeglądarce plików jest teraz dostępnych dla użytkownika 19 udostępnień i jeden folder publiczny.  Problem został rozwiązany poprzez usunięcie użytkownika z udostępnienia t20. Dzięki temu 19 udostępnień i jedno udostępnienie publiczne stały się widoczne i dostępne dla użytkownika.