ต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขซีเรียล

การส่งคืนและการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบสิทธิ์ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณ เริ่มการส่งคืนใหม่ ตรวจสอบสถานะการส่งคืนที่ดำเนินการแล้ว

ตรวจสอบสถานะการส่งคืน

เริ่มการส่งคืนแล้วใช่หรือไม่

ศูนย์บริการของ Seagate

ค้นหาศูนย์บริการ Seagate ที่อยู่ใกล้คุณ

ตรวจสอบความพร้อมให้บริการ