รายการการตรวจสอบการรับประกันที่เป็นโมฆะ

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้จะนำไปใช้สำหรับฮาร์ดดิสของ Seagate และ LaCie และ Samsung . ในการดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้โปรดใช้ตัวเลือกการพิมพ์ (Ctrl-P) และบันทึกเป็นไฟล์ pdf

เกณฑ์ที่จะได้รับการยอมรับ

1.หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์
2. External Drives หรือ ไดรฟ์ภายนอก
3. ตัวเชื่อมต่อ PCBA หรือ Pins
4. PCBA
5. Baseplates หรือ ฐานแผ่นเหล็กa
6. ฝาครบด้านบน

เกณฑ์ที่จะไม่ได้รับการยอมรับ


1. ความเสียหายที่พบบนหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์
2. ซื้อสินค้ามาแล้วไม่มีการเปิดใช้งานหรือบรรจุภัณฑ์ที่ยังปิดสนิท
3. ส่งคืนสินค้าหรือฮาร์ดดิสของ Seagate,Samsung และ Lacie
4. สินค้าที่มีการดัดแปลงหรือปลอม เช่น ป้ายปลอมหรือป้ายที่มีการปรับเปลี่ยน
5. ไม่ตรงกันหรือผิด PCBA
6. เลขซีเรียลตรงฝาครอบด้านบนไม่ตรงกับฐานแผ่นเหล็ก
7. ฉลากบริเวณที่ครอบด้านบนสูญหายหรือ PCBA หรือซีเรียลของฐานแผ่นเหล็ก
8. รอยไหม้หรือพิน Pins สูญหาย
9. รอยไหม้ที่ใกล้กับอุปกรณ์ตรงขั้วจ่ายไฟ (1 ")/ ส่วนประกอบของ PCBA เกิดสูญหาย
10. PCBA ไหม้อย่างรุนแรง
11. PCBA กับส่วนเชื่อมต่อมีการหักเสียหาย
12. มีการถอดออกของสกรูหรือสลักเกลียว
13. สกรูหรือสลักเกลียวตรงฝาครอบสูญหาย
14. เครื่องหมายหรือฉลากการรับประกันของซัมซุง(Samsung) มีการย้ายหรือลบหรือปรับเปลี่ยนหรือทำให้มีรอยตำหนิ เป็นอย่างอื่นเพื่อให้ไม่สามารถเข้าใจ
15.จะต้องมีคำว่าRecertified ที่เป็นเลเซอร์ กับฉลากด้านบน

Recertified Laser Mark with Prime label

   

     

ลำดับที่เกณฑ์กำหนด เกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ
1 หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์
 • บรรจุภัณฑ์จะต้องมีการบรรจุอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ (Seagate guidelines)
 • ผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายต้องใช้ถุงที่สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต, ปิดสนิทหรือมิดชิด และบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ในการการบรรจุอย่างเหมาะสม และคำแนะนำในการจัดส่งสินค้า กรุณาเยี่ยมชม  ที่นี่
2 External Drives หรือ ฮาร์ดดิสภายนอก
 • รอยขีดข่วน หรือรอยบุบ เพียงเล็กน้อย
  • รอยขีดข่วน เพียงเล็กน้อย
 • ฮาร์ดดิสที่มีรอยบุบเพียงเล็กน้อยตรงมุม
  • รอยขีดข่วน เพียงเล็กน้อย
  • ฮาร์ดดิสที่มีรอยบุบเพียงเล็กน้อยตรงมุม
  • เปิดเล็กน้อย
3 ตัวเชื่อมต่อ PCBA หรือ Pins
 • Pins เกิดแตกและสูญหาย
  • Pins แตกและเสียหายตรงส่วนมุมของตัวเชื่อมต่อ SATA
  • ส่วนที่แตกหรือหักของตัวเชื่อมต่อแบบ SATA
  • ตัวอย่างของ SATA pins ที่มีการง้อ
4 PCBA
  • ส่วนประกอบที่แตกหัก

                 
5 Baseplate หรือ ฐานแผ่นเหล็ก
  • รอยขีดข่วน (รอยขีดข่วน เล็กน้อย จากการติดตั้งปกติ)

                 
  • เครื่องหมายไม่ถาวร - ทำเครื่องหมายสามารถลบออกได้ด้วย ESD

                
6 ฝาครอบด้านบน
 • เครื่องหมายบนฉลากฝาครอบด้านบนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเลขซีเรียล / รุ่น / หมายเลขชิ้นส่วน
  • รอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อย ที่ไม่สามารถรู้สึกด้วยนิ้ว
  •  รอยขีดข่วนหลายแห่ง เพียงเล็กน้อย
 • การทำเครื่องหมายบนปกโลหะเกินกว่าที่จะลบออกด้วย ESD

  หมายเหตุ: เครื่องหมายไม่ถาวรไม่สามารถลบได้ด้วย ESD

 • สติ๊กเกอร์ที่สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายจากฉลาก
 • รอยบุ๋ม
 • รอยบุบเพียงเล็กน้อย
 • การฉีกขาดเพียงเล็กน้อยที่ยอมรับได้

     

ลำดับที่เกณฑ์กำหนดเกณฑ์ที่ไม่ได้รับการยอมรับ
1 ความเสียหายที่พบบนหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์
 • ไม่มีถุงกันไฟฟ้าสถิตหรือ ESD หรือบรรจุอย่างไม่สนิท กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง
 • มีฮาร์ดดิสมากเกินไป โดยปราศจากการป้องกัน
2 ซื้อสินค้ามาแล้วไม่มีการเปิดใช้งานหรือบรรจุภัณฑ์ที่ยังปิดสนิท
 • กล่องที่ปิดสนิท ไม่มีการแกะ
 • บรรจุภัณฑ์ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการแกะหีบห่อ
3 ส่งคืนสินค้าหรือฮาร์ดดิสของ Seagate,Samsung และ Lacie
 • สินค้าที่ไม่ใช่ของ Seagate หรือ Samsung
 • ส่งคืนสินค้าที่ไม่ใช่ของ Seagate หรือ Samsung
4 สินค้าที่มีการดัดแปลงหรือปลอม เช่น ป้ายปลอมหรือป้ายที่มีการปรับเปลี่ยน
 • มีการดัดแปลง / ฮาร์ดดินปลอม
 • ซ้ำกันของเลขซีเรียล
 • รายละเอียดที่ชำรุดทรุดโทรม
 • ป้ายที่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
5 ไม่ตรงกันหรือผิด PCBA
 • ภาพถ่าย - ไม่สามารถใช้ได้
6 เลขซีเรียลตรงฝาครอบด้านบนไม่ตรงกับฐานแผ่นเหล็ก
 • เลขซีเรียลตรงฝาครอบด้านบนไม่ตรงกับฐานแผ่นเหล็ก
7 ฉลากบริเวณที่ครอบด้านบนสูญหายหรือ PCBA หรือซีเรียลของฐานแผ่นเหล็ก
 • ฉลากบริเวณที่ครอบด้านบนสูญหาย
 • ฉลาก PCBA สูญหาย
 • ฉลากเลขซีเรียลฐานแผ่นเหล็กหรือ Baseplate สูญหาย
8 Pins มีการไหม้หรือสูญหาย
 • Pins ไหม้
 • Pins สูญหาย
9 รอยไหม้ที่ใกล้กับอุปกรณ์ตรงขั้วจ่ายไฟ (1 ")/ ส่วนประกอบของ PCBA เกิดสูญหาย
 • รอยไหม้ที่ใกล้กับอุปกรณ์ตรงขั้วจ่ายไฟ (1 ")
 • ชิ้นส่วน PCBA สูญหาย
10 มีการไหม้อย่างรุนแรง PCBA
 • PCBA มีการไหม้อย่างรุนแรง
11 PCBA ตัวเชื่อมต่อหักเสียหาย
 • PCBA ตัวเชื่อมต่อที่หักเสียหาย
12 มีการถอดออกของสกรูหรือสลักเกลียว
 • มีการถอดออกของสกรูหรือสลักเกลียว
13 สกรูหรือสลักเกลียวตรงฝาครอบสูญหาย
 • สกรูหรือสลักเกลียวตรงฝาครอบสูญหาย
14 เครื่องหมายหรือฉลากการรับประกันของซัมซุง(Samsung) มีการย้ายหรือลบหรือปรับเปลี่ยนหรือทำให้มีรอยตำหนิ เป็นอย่างอื่นเพื่อให้ไม่สามารถเข้าใจ
 • เครื่องหมายหรือฉลากการรับประกันของซัมซุง(Samsung) ขาด
15 จะต้องมีคำว่าRecertified ที่เป็นเลเซอร์ กับฉลากด้านบน
 • จะต้องมีคำว่าRecertified ที่เป็นเลเซอร์ กับฉลากด้านบน

 

การไม่ยอมรับ: ข้อมูลนี้เป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น การตัดสินใจครั้งสุดท้ายจะทำขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทาง Seagate ที่จะทำการตรวจสอบภาพ และการตรวจสอบเครื่องจักรกล.