SeaTools

Downloads

 • SeaTools for DOS

  The quick diagnostic tool that checks the health of your drive.

 • SeaTools for DOS (Thai)

  SeaTools for DOS เป็นเครื่องมือการตรวจสอบระบบที่ใช้งานง่ายและ สามารถช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่ามีอะไรที่เป็นการขัดขวางไม่ให้คุณเข้าถึงข้อมูล ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของคุณ โดยจะรวมถึงการทดสอบต่างๆ หลายรายการที่จะ ตรวจสอบส่วนต่างๆ ทางกายภาพของดิสก์ไดร์ฟ Seagate หรือ Maxtor ของคุณ รวมถึงดิสก์ไดร์ฟที่ไม่ได้เป็นของ Seagate ด้วย

 • SeaTools for DOS (Vietnam)

  SeaTools cho DOS là một công cụ chẩn đoán toàn diện, dễ sử dụng để giúp bạn nhanh chóng xác định nguyên nhân gì ngăn cản bạn truy cập dữ liệu trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay của mình. Công cụ có một số bài kiểm tra để xem xét các phương tiện cơ học trên ổ đĩa Seagate hoặc Maxtor của bạn và bất kỳ ổ đĩa không phải Seagate nào khác.

 • SeaTools for Windows

  SeaTools for Windows tests SATA, USB, 1394, ATA (PATA/IDE) and SCSI drives. It is installed on your system. SeaTools for Windows is completely data safe. If the drive passes SeaTools for Windows, your troubleshooting can move to other areas.

 • SeaTools for Windows (Thai)

  SeaTools for Windows เป็นเครื่องมือการตรวจสอบระบบที่ใช้งานง่ายและ สามารถช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่ามีอะไรที่เป็นการขัดขวางไม่ให้คุณเข้าถึงข้อมูล ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของคุณ โดยจะรวมถึงการทดสอบต่างๆ หลายรายการที่จะ ตรวจสอบส่วนต่างๆ ทางกายภาพของดิสก์ไดร์ฟ Seagate หรือ Maxtor ของคุณ รวมถึงดิสก์ไดร์ฟที่ไม่ได้เป็นของ Seagate ด้วย

 • SeaTools for Windows (Vietnam)

  SeaTools cho Windows là một công cụ chẩn đoán toàn diện, dễ sử dụng để giúp bạn nhanh chóng xác định điều kiện của ổ đĩa trong ổ cứng ngoài, máy tính bàn hay máy tính xách tay. Công cụ bao gồm một số bài kiểm tra để xem xét các phương tiện cơ học trên ổ đĩa Seagate hoặc Maxtor và bất kỳ ổ đĩa không phải Seagate nào khác của bạn. SeaTools cho Windows sẽ chạy trên các ổ cứng trong lẫn ổ cứng ngoài.