SeaTools

Pobieranie

  • Program SeaTools dla systemu DOS

    Narzędzie do szybkiej diagnostyki, które sprawdza stan dysku.

  • Program SeaTools dla systemu Windows

    Program SeaTools dla systemu Windows wykonuje testy dysków SATA, USB, 1394, ATA (PATA/IDE) oraz SCSI. Jest instalowane w systemie. Program SeaTools dla systemu Windows zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych. Jeśli test dysku narzędzia SeaTools dla systemu Windows zakończony został pomyślnie, można wykonać kolejny krok w rozwiązywaniu problemów.